• EN

टेलिभिजन महशुल

नेपाल सरकारको श्रम स्वीकृती लिइ श्रम गर्न जानु भएका नेपाली नागरिकले लगातार कम्तिमा १२ महिना काम गरी फर्कँदा:

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका यात्रुको हकमा जुनसुकै आकार वा प्रकारको टिभी साथमा ल्याउँदा महसुल छुट दिइनेछ ।
त्यस्तो कोषमा सूचीकृत नभएको हकमा ३२ इन्चसम्मको १ थान टिभी साथमा ल्याउँदा महसुल छुट दिइनेछ ।
तर यस्तो सुविधा एकपटकको लागि मात्र दिइनेछ । माथि तोकिए भन्दा बाहेक अवस्था तथा अध्ययन र भ्रमणबाट फर्कँदा ल्याएको टिभीमा नियमानुसार महसुल लाग्छ ।

 

भन्सार कार्यालयद्वारा कायम गरिएको मूल्यमाः

४८ इन्च सम्म ४८ इन्चभन्दा माथि
भन्सार महसुल २०%
अन्तशुल्क १०%, 
मूल्य अभिवृद्धि कर १३%
भन्सार महसुल ३०%
अन्तशुल्क १०%, 
मूल्य अभिवृद्धि कर १३%