• EN

टेलिभिजन महशुल

भन्सार कार्यालयद्वारा कायम गरिएको मूल्यमा :
भन्सार महसुल २० प्रतिशत,
अन्तशुल्क १० प्रतिशत, र
मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत लाग्नेछ ।