• EN

आशिकुडा सञ्चालन प्रकिया

भन्सार जाँचपास कार्यमा ASYCUDA World प्रणालीको कार्यान्वयन शुरु

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) ले भन्सार जाँचपासका लागि विकास गरेको प्रणाली ASYCUDA World हाल विश्वका करिब ९० वटा मुलुकका भन्सार प्रशासनले प्रयोगमा ल्याएका छन् । यो प्रणालीलाई UNCTAD ले नियमित रुपमा परिमार्जन गर्ने गरेको छ । हाल ASYCUDA World 4.3 को पछिल्लो Version हो । नेपालको भन्सार प्रशासनले भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन सन् १९९६ देखि ASYCUDA प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याई हाल ASYCUDA++ Version प्रयोगमा रहेकोमा यसबाट भन्सार जाँचपास प्रणाली पूर्णरुपमा स्वचालनमा आउन नसकेकोले सन् २०१६ को अन्र्तराष्ट्रिय भन्सार दिवसको दिनबाट मेची भन्सार कार्यालय काकरभिट्टाबाट ASYCUDA को पछिल्लो Version ASYCUDA World कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस नयाँ प्रणालीलाई नेपाली मौलिकता दिन NECAS (Nepal Customs Automation System) भनी नामाकरण गरिएको छ । यस प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक Hardware, Network Equipment र Software हरुको व्यवस्था गरिएको छ भने विभागमा Data center को स्थापना गर्न लागिएको छ । प्रणालीको नियमित संचालन हुने व्यवस्थाका लागि तिव्र गतिको Dual Connectivity (Internet तथा Intranet ) को व्यवस्था मिलाउनुका साथै Power Backup को भरपर्दो व्यवस्था मिलाइएको छ ।

हाल प्रस्तुत प्रणाली सहज कार्यान्वयनमा ल्याउन मेची भन्सार कार्यालयमा कार्यरत भन्सार जाँचपासमा संलग्न सम्पूर्ण कर्मचारीहरु र भन्सार एजेन्ट तथा उनीहरुका प्रतिनिधिलाई आवश्यक तालिम दिइएको छ । ASYCUDA World को प्रयोगबाट भन्सार जाँचपास प्रणाली पूर्ण रुपमा स्वचालनमा आधारित हुनेछ । निकासी तथा पैठारीकर्ताले घरबाटै इन्टरनेटको माध्यमबाट भन्सार घोषणा गर्न तथा जाँचपास सम्बन्धी क्रियाकलाप सम्पादन गर्न सक्दछन् । उनीहरुले सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा Digital िप्रणाली मार्फत Digital Signature गरी  मालवस्तुको घोषणा गर्न सक्ने, आवश्यक कागजातहरु Scan गरी Attachment गर्न सक्ने तथा यसले E-payment लाई Support गर्न सक्ने भएकोले यो प्रणाली लागू भएपछि नेपालको भन्सार प्रशासनलाई Paperless Customs को रुपमा रुपान्तरण गर्न मद्दत पुग्न सक्ने देखिन्छ । जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत र समय घटी व्यापार सहजीकरणमा टेवा पुग्न सक्ने देखिन्छ । प्रणाली अन्य कार्यालयहरु समेतमा क्रमश : विस्तार गर्दै लगिनेछ ।

ASYCUDA World का उप प्रणालीहरुको विकास

भन्सार जाँचपासमा ASYCUDA World को प्रयोगपछि जाँचपास सम्बन्धी धेरै कार्यहरु यसले समेट्ने भएतापनि भन्सार प्रशासनबाट सम्पादन हुने सबै कार्यहरुलाई यसले नसमटे्ने देखिएकोले यस प्रशासनबाट सम्पादन हुने सबै कार्यलाई पूर्णरुपमा स्वचालित प्रणाली मार्फत हुने गरी रुपान्तरण गर्न विभिन्न Subsystem हरु विकास गर्नुपर्ने देखिएकाले प्राथमिकताको आधारमा ती System हरुको विकास गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ । जस अनुसार पहिलो चरणमा Revenue Exemption Module र Deposit Management सम्बन्धी Subsystem तयार गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐनको अधिकार प्रयोग गरी दिने राजस्व छुट सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि Revenue Exemption Module प्रयोगमा ल्याइने छ । यस प्रणाली मार्फत अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागबाट राजस्व छुट सम्बन्धी हुने कार्यहरु प्रणाली मार्फत सम्पादन हुनेछन् । जसबाट यस सम्बन्धी कार्य प्रणालीमा शिघ्रता आउने र राजस्व छुट सम्बन्धी विवरण भण्डारण गर्नमा सहजता हुने देखिन्छ । 

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको यात्रु कक्षमा आउने यात्रुहरुले ल्याउने मालवस्तुहरुको व्यवस्थापन कम्प्युटर प्रणाली मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि Deposit Management System बनाइएको छ । यात्रुहरुले आफूसँग ल्याएका राजस्व तिर्नुपर्ने मालवस्तुहरु तथा वेवारिसे मालवस्तुहरुको व्यवस्थापन उपयुक्त तरिकाले गर्नका लागि यस प्रणाली सहायक हुने विश्वास लिइएको छ ।