कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वोर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४११७२२५

फ्याक्सः ४११७२१८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

सबै सूचनाहरु

क्र.सं. प्रकाशित मिति वर्गीकरण सूचना/समाचार
२०७५-०४-१७ Notice बेरुजु फछ्रयौट विवरण
२०७५-०३-२५ Notice विदेशबाट फर्केका यात्रुले ल्याउने सुन सम्बन्धी सूचना
२०७५-०३-०३ Notice भूलसुधार सम्बन्धी सूचना (मितिः२०७५/०३/०३)
२०७५-०३-०३ Notice निकासी पैठारी संकेत नम्बर (Exim Code) नविकरण गर्ने/गराउने सम्बन्धी सूचना (मितिः२०७५/०३/०३)
२०७५-०३-०३ Notice भन्सार विभाग आर्थिक प्रशासन शाखाको सूचना (मितिः२०७५/०३/०३)
२०७५-०१-०७ Notice मेची भन्सार कार्यालयकाे सवारी साधन लिलाम सम्बन्धि सूचना
२०७४-१२-१३ Notice भन्सार उप-समितिको सूचना २०७४।१२।१३
२०७४-१२-०४ Notice Design, Supply and Build National Single Window System in Nepal, General Clarification
२०७४-०८-१२ Notice Request for Expression of Interest
१० २०७४-०८-१० Notice भन्सार एजेन्टको परीक्षा स्थगित सम्बन्धी सूचना
११ २०७४-०७-२४ Notice प्रयोगशालासम्बन्धी विभिन्न सूचनाहरु
१२ २०७४-०७-२४ Notice निजामती किताबखानाको सूचना
१३ २०७४-०२-०६ Notice New Digitalized Stamps of Chamber of Commerce, Finland
१४ २०७३-११-०१ Notice Warehouse
१५ २०७३-११-०१ Notice Agent
१६ २०७३-१०-२० Notice Addendum no. 3 for Nepal National Single Window
१७ २०७३-०७-२४ Notice हार्मोनाइज्ड वस्तु वर्गीकरण सम्बन्धी पुस्तक तयार पार्ने कार्यको दरभाउपत्र सम्बन्धी भन्सार विभागको सूचना
१८ २०७३-०२-३० Notice भन्सार विभागको सूचनाहरु
१९ २०७२-११-१६ Notice महसुल छुट हुने मालवस्तुको संकेतीकरण गर्ने सम्बन्धी Quotation सूचना
२० २०७२-१०-०८ Notice World Customs Orzanization Scholorship NOTICE

Page 1 of 2 : 1 2 Next Last