कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वोर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४११७२२५

फ्याक्सः ४११७२१८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

सबै सूचनाहरु

क्र.सं. प्रकाशित मिति वर्गीकरण सूचना/समाचार
२०७६-०२-३१ Notice MRP मूल्य प्रकाशित गरिएको सम्वन्धमा
२०७५-११-२२ Notice WCO's leadership and Management Development Programme
२०७५-११-०३ Notice विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा।
२०७५-११-०१ Notice सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा
२०७५-१०-२७ Notice प्रस्तावित भन्सार ऐन २०७५ को मस्यौदा
२०७५-०८-२५ Notice World Customs Organization Scholarship NOTICE
२०७५-०८-२३ Notice शाेधपत्र लेखन एवम् कार्यालय अावद्धता अध्ययन (Thesis writing and Internship) लेखनका लागि सहयाेग कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना
२०७५-०८-१२ Notice Cancellation of Procurement Activities
२०७५-०४-१७ Notice बेरुजु फछ्रयौट विवरण
१० २०७५-०३-२५ Notice विदेशबाट फर्केका यात्रुले ल्याउने सुन सम्बन्धी सूचना
११ २०७५-०३-०३ Notice भूलसुधार सम्बन्धी सूचना (मितिः२०७५/०३/०३)
१२ २०७५-०३-०३ Notice निकासी पैठारी संकेत नम्बर (Exim Code) नविकरण गर्ने/गराउने सम्बन्धी सूचना (मितिः२०७५/०३/०३)
१३ २०७५-०३-०३ Notice भन्सार विभाग आर्थिक प्रशासन शाखाको सूचना (मितिः२०७५/०३/०३)
१४ २०७५-०१-०७ Notice मेची भन्सार कार्यालयकाे सवारी साधन लिलाम सम्बन्धि सूचना
१५ २०७४-१२-१३ Notice भन्सार उप-समितिको सूचना २०७४।१२।१३
१६ २०७४-१२-०४ Notice Design, Supply and Build National Single Window System in Nepal, General Clarification
१७ २०७४-०८-१२ Notice Request for Expression of Interest
१८ २०७४-०८-१० Notice भन्सार एजेन्टको परीक्षा स्थगित सम्बन्धी सूचना
१९ २०७४-०७-२४ Notice प्रयोगशालासम्बन्धी विभिन्न सूचनाहरु
२० २०७४-०७-२४ Notice निजामती किताबखानाको सूचना

Page 1 of 2 : 1 2 Next Last