कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वोर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४११७२२५

फ्याक्सः ४११७२१८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

सबै सूचनाहरु

क्र.सं. प्रकाशित मिति वर्गीकरण सूचना/समाचार
२०७६-०८-२३ Notice सदाचारिता प्रबर्द्रन तथा सदाचार बिरुद्र भन्सार विभागको प्रतिवद्रत्ता
२०७६-०६-०७ Notice Call for Aplications for Japan-IMF Macroeconomics Seminar for Asia (JIMS) 2020
२०७६-०२-३१ Notice MRP मूल्य प्रकाशित गरिएको सम्वन्धमा
२०७५-११-२२ Notice WCO's leadership and Management Development Programme
२०७५-११-०३ Notice विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा।
२०७५-११-०१ Notice सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा
२०७५-१०-२७ Notice प्रस्तावित भन्सार ऐन २०७५ को मस्यौदा
२०७५-०८-२५ Notice World Customs Organization Scholarship NOTICE
२०७५-०८-२३ Notice शाेधपत्र लेखन एवम् कार्यालय अावद्धता अध्ययन (Thesis writing and Internship) लेखनका लागि सहयाेग कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना
१० २०७५-०८-१२ Notice Cancellation of Procurement Activities
११ २०७५-०४-१७ Notice बेरुजु फछ्रयौट विवरण
१२ २०७५-०३-२५ Notice विदेशबाट फर्केका यात्रुले ल्याउने सुन सम्बन्धी सूचना
१३ २०७५-०३-०३ Notice भूलसुधार सम्बन्धी सूचना (मितिः२०७५/०३/०३)
१४ २०७५-०३-०३ Notice निकासी पैठारी संकेत नम्बर (Exim Code) नविकरण गर्ने/गराउने सम्बन्धी सूचना (मितिः२०७५/०३/०३)
१५ २०७५-०३-०३ Notice भन्सार विभाग आर्थिक प्रशासन शाखाको सूचना (मितिः२०७५/०३/०३)
१६ २०७५-०१-०७ Notice मेची भन्सार कार्यालयकाे सवारी साधन लिलाम सम्बन्धि सूचना
१७ २०७४-१२-१३ Notice भन्सार उप-समितिको सूचना २०७४।१२।१३
१८ २०७४-१२-०४ Notice Design, Supply and Build National Single Window System in Nepal, General Clarification
१९ २०७४-०८-१२ Notice Request for Expression of Interest
२० २०७४-०८-१० Notice भन्सार एजेन्टको परीक्षा स्थगित सम्बन्धी सूचना

Page 1 of 2 : 1 2 Next Last