कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वोर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४२५९८६१

फ्याक्सः ४२५९८०८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

सबै समाचारहरु

क्र.सं. प्रकाशित मिति वर्गीकरण सूचना/समाचार
२०७५-०२-१५ News अार्थिक विधेयक, २०७५
२०७४-०२-१५ News नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको बिधेयक, २०७४
२०७३-०५-२६ News भन्सार कार्यविधिको सरलीकरण तथा सामञ्जस्यीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (Revised Kyoto Convention) को नेपाल पक्ष राष्ट्र बन्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्बाट अनुमोदन
२०७३-०५-२६ News संशोधित क्योटो महासन्धी सम्बन्धी केही जानकारी
२०७३-०४-३१ News १४ बुदे ललितपुर घोषणापत्र २०७३
२०७३-०४-२५ News प्रयोगशाला परिक्षण तथा वस्तु वर्गीकरण निमित्त मालवस्तु नमूना संकलन तथा प्रेषण सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि २०७३
२०७३-०४-२५ News भन्सार विभाग तथा भन्सार कार्यालयहरुका, प्रयोगशालाको संक्षिप्त कार्यविधि
२०७३-०५-०१ News भन्सार ब्यवस्थापन गोष्ठी २०७३ सम्पन्न
२०७३-०३-२० News एकिकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण कार्यको स्थलगत निरिक्षण
१० २०७३-०२-१५ News Customs Highlight 2073
११ २०७३-०३-२० News बजेट कार्यान्वयनको कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न
१२ २०७३-०१-२६ News भन्सार ब्यबस्थापन गोष्ठी २०७३ सम्पन्न
१३ २०७२-१०-१९ News Customs Official Song
१४ २०७२-१०-१० News विराटनगरमा “ Database Management and Data Analysis using Stata " तालिम सम्पन्न
१५ २०७२-१०-०८ News भन्सार जाँचपास कार्यमा ASYCUDA World प्रणालीको कार्यान्वयन शुरु