कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वोर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४११७२२५

फ्याक्सः ४११७२१८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

ग्यालरीका फोटोहरु

माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराद्वारा भन्सार विभागको निरीक्षण