कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वोर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४११७२२५

फ्याक्सः ४११७२१८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

ग्यालरीका फोटोहरु

भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठी २७-२८ श्रावण, २०७३