कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वोर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४२५९८६१

फ्याक्सः ४२५९८०८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

वैदेशिक मनोनयन

क्र.सं. नाम र पद कार्यालय विषय देश अवधि
अम्बिका के.सी. भन्सार विभाग Security and Strategic Trade Management Academy अमेरिका २०१८/१०/१५ - २०१८/१०/२६
देवी प्रसाद भण्डारी भन्सार विभाग Security and Strategic Trade Management Academy अमेरिका २०१८/१०/१५ - २०१८/१०/२६
श्री अम्बिका के.सी. भन्सार विभाग Global security Conference बेल्जियम २०१८/१०/०२ - २०१८/१०/०४
विकास कुमार सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय UNODE-WCO Container Control Programme: Work study Visit for Nepalese Customs Officials बोस्निया र हेर्जेगोभिना २०१८/०९/१७ - २०१८/०९/२२
प्रकाश पोखरेल वीरगज भन्सार कार्यालय UNODE-WCO Container Control Programme: Work study Visit for Nepalese Customs Officials बोस्निया र हेर्जेगोभिना २०१८/०९/१७ - २०१८/०९/२२
गणेश प्रसाद पौडेल जलेश्वर भन्सार कार्यालय UNODE-WCO Container Control Programme: Work study Visit for Nepalese Customs Officials बोस्निया र हेर्जेगोभिना २०१८/०९/१७ - २०१८/०९/२२
पुण्यबिक्रम खड्का कृष्णनगर भन्सार कार्यालय UNODE-WCO Container Control Programme: Work study Visit for Nepalese Customs Officials बोस्निया र हेर्जेगोभिना २०१८/०९/१७ - २०१८/०९/२२
श्याम प्रसाद भण्डारी त्रि.बि.स्थल भन्सार कार्यालय UNODE-WCO Container Control Programme: Work study Visit for Nepalese Customs Officials बोस्निया र हेर्जेगोभिना २०१८/०९/१७ - २०१८/०९/२२
श्री तोयम राया भन्सार विभाग WCO Asia Pacific Regional Workshop of Frontline Border Capability Against Terrorist Treats अष्ट्रेलिया २०१८/०९/१७ - २०१८/०९/२१
१० श्री ज्ञानेन्द्रराज ढकाल भन्सार विभाग Master Plan on Bimstec Transport Connectivity थाइल्याण्ड २०१८/०९/१७ - २०१८/०९/१८
११ श्री कृष्ण बहादुर बस्नेत तातोपानी भन्सार कार्यालय 31st Annual Boarder Meeting चिन २०१८/०९/१५ - २०१८/०९/२१
१२ श्री गोपाल कोइराला रसुवा भन्सार कार्यालय 31st Annual Boarder Meeting चिन २०१८/०९/१५ - २०१८/०९/२१
१३ श्री शिव प्रसाद भण्डारी भन्सार विभाग 31st Annual Boarder Meeting चिन २०१८/०९/१५ - २०१८/०९/२१
१४ श्री देवी प्रसाद शर्मा अर्थ मन्त्रालय 31st Annual Boarder Meeting चिन २०१८/०९/१५ - २०१८/०९/२१
१५ श्री मनमाया भट्टराई पंगेनी भन्सार विभाग 31st Annual Boarder Meeting चिन २०१८/०९/१५ - २०१८/०९/२१
१६ मुक्तिराम आचार्य भन्सार विभाग SASEC, Customs Administration को Authorized Operators विषयक कार्यक्रममा सहभागि हुन भारत २०१८/०९/१२ - २०१८/०९/१४
१७ देवी प्रसाद भण्डारी भन्सार विभाग SASEC, Customs Administration को Authorized Operators विषयक कार्यक्रममा सहभागि हुन भारत २०१८/०९/१२ - २०१८/०९/१४
१८ भिम प्रसाद अधिकारी भन्सार विभाग SASEC, Customs Administration को Authorized Operators विषयक कार्यक्रममा सहभागि हुन भारत २०१८/०९/१२ - २०१८/०९/१४
१९ सरस्वती कार्की भन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालय Cooperation Meeting of the UNODC-WCO Container Control Programme with a special Focus on Air Cargo बंगलादेश २०१८/०९/०४ - २०१८/०९/०६
२० ठाकुर प्रसाद आचार्य त्रि.बि.स्थल भन्सार कार्यालय Cooperation Meeting of the UNODC-WCO Container Control Programme with a special Focus on Air Cargo बंगलादेश २०१८/०९/०४ - २०१८/०९/०६

Page 1 of 7 : 1 2 3 4 5 6 7 Next Last