कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वोर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४११७२२५

फ्याक्सः ४११७२१८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

वैदेशिक मनोनयन

क्र.सं. नाम र पद कार्यालय विषय देश अवधि
श्री किशोर जोशी भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय Customs Valuation and Transfer Pricing चिन २०१९/०३/०४ - २०१९/०३/०८
श्री नवराज चौँलागाई भन्सार विभाग Operational Planning Meeting, Operation Opson VIII Asia थाइल्याण्ड २०१९/०१/२२ - २०१९/०१/२४
श्री केशव कुमार भण्डारी जलेश्वर भन्सार कार्यालय WCO Asia Pacific Regional Workshop on Anti-Money Laundering and Terrorism Financing जापान २०१९/०१/२१ - २०१९/०१/२५
श्री उपन्दे लामिछाने भन्सार विभाग Regional Workshop on Transit भारत २०१९/०१/०८ - २०१९/०१/१०
श्री विनोदशरण आचार्य भन्सार विभाग Training Course on Macro-econometric Forecasting and Analysis भारत २०१९/०१/०७ - २०१९/०१/११
श्री रामेश्वर मिश्र भन्सार विभाग Reconciling Human Wildlife interface in the Kanchenjunga Landscape भारत २०१८/१२/०९ - २०१८/१२/१३
श्री अर्जुनराज पाठक भैरहवा भन्सार कार्यालय Workshop for SASEC, Customs Administration on Trade Facilitation Measures for the Time Release Study भारत २०१८/११/२६ - २०१८/११/२७
श्री रमेश सुकमनी भन्सार विभाग Workshop for SASEC, Customs Administration on Trade Facilitation Measures for the Time Release Study भारत २०१८/११/२६ - २०१८/११/२७
श्री विनोदशरण आचार्य भन्सार विभाग Workshop for SASEC, Customs Administration on Trade Facilitation Measures for the Time Release Study भारत २०१८/११/२६ - २०१८/११/२७
१० श्री ज्ञानेन्द्रराज ढकाल भन्सार विभाग 21 st Meeting of the Trade Negotiation Committee बंगलादेश २०१८/११/१८ - २०१८/११/१९
११ श्री बसन्त कुमार दास भन्सार विभाग WCO/UNESCAP 4 th UNNExT Masterclass 2018 on the Single Window Environment दक्षिण कोरिया २०१८/११/०५ - २०१८/११/१४
१२ श्री हिमलाल शर्मा पौडेल भन्सार विभाग Invitation to Meeting with World Customs Organization and Asian Development Bank थाइल्याण्ड २०१८/११/०१ - २०१८/११/०१
१३ श्री ज्ञानेन्द्रराज ढकाल भन्सार विभाग Invitation to Meeting with World Customs Organization and Asian Development Bank थाइल्याण्ड २०१८/११/०१ - २०१८/११/०१
१४ श्री गणेश प्रसाद पौडेल भन्सार विभाग Inter-subregional knowledge-Sharing Forum on Enhanced Implementation of the World Trade Organization Trade Facilitation Agreement थाइल्याण्ड २०१८/१०/३० - २०१८/१०/३१
१५ श्री मुक्तिराम आचार्य भन्सार विभाग Inter-subregional knowledge-Sharing Forum on Enhanced Implementation of the World Trade Organization Trade Facilitation Agreement थाइल्याण्ड २०१८/१०/३० - २०१८/१०/३१
१६ श्री मोहन खजुम चोङवाङ भन्सार विभाग Invitation to Meeting with World Customs Organization and Asian Development Bank थाइल्याण्ड २०१८/१०/२५ - २०१८/१०/२५
१७ अम्बिका के.सी. भन्सार विभाग Security and Strategic Trade Management Academy अमेरिका २०१८/१०/१५ - २०१८/१०/२६
१८ देवी प्रसाद भण्डारी भन्सार विभाग Security and Strategic Trade Management Academy अमेरिका २०१८/१०/१५ - २०१८/१०/२६
१९ श्री ध्रुवराज विश्वकर्मा त्रि.बि.स्थल भ. का. The CBCTI Experts Workshop on FTA for Asia Pacific Customs Officials दक्षिण कोरिया २०१८/१०/१५ - २०१८/१०/२४
२० श्री अम्बिका के.सी. भन्सार विभाग Global security Conference बेल्जियम २०१८/१०/०२ - २०१८/१०/०४

Page 1 of 8 : 1 2 3 4 5 6 7 8 Next Last