कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वोर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४११७२२५

फ्याक्सः ४११७२१८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

वैदेशिक मनोनयन

क्र.सं. नाम र पद कार्यालय विषय देश अवधि
श्री गौरव पन्थी भन्सार विभाग "10th Session of the World Customs Organization (WCO) Capacity Building Committee (CBC) And 18th Session of the World Customs Organization (WCO) Integrity Sub-Committee (ISC)" बेल्जियम २०१९/०४/०८ - २०१९/०४/१२
श्री शिशिर घिमिरे भन्सार विभाग "10th Session of the World Customs Organization (WCO) Capacity Building Committee (CBC) And 18th Session of the World Customs Organization (WCO) Integrity Sub-Committee (ISC)" बेल्जियम २०१९/०४/०८ - २०१९/०४/१२
श्री मनोजनिधि वाग्ले भन्सार विभाग "WCO Asia/Pacific Regional Workshop on Non-Intrusive Inspection (NII) Equipment and Automated Threat Recognition " चिन २०१९/०४/०१ - २०१९/०४/०५
श्री मोहनराज भट्ट भन्सार विभाग 63 th Session of the Harmonized System Commitee बेल्जियम २०१९/०३/१९ - २०१९/०३/२९
श्री ज्ञानेन्द्रराज ढकाल भन्सार विभाग 63 th Session of the Harmonized System Commitee बेल्जियम २०१९/०३/१९ - २०१९/०३/२९
श्री मनमाया भट्टराई पंगेनी भन्सार विभाग "Meeting of the South Asia Subregional Economic Cooperation (SASEC) Nodal Officials and Working Group" दक्षिण कोरिया २०१९/०३/१८ - २०१९/०३/२०
श्री गणेश प्रसाद अर्याल भन्सार विभाग नेपाल-भारत व्यापार र पारवहन सम्बन्धी द्विपक्षीय बैठकमा सहभागी हुन । भारत २०१९/०३/१८ - २०१९/०३/१९
श्री दिपक कुमार हितान भन्सार विभाग UV/Visible Spectrophotometer सञ्चालन सम्बन्धी हुने Advance Training मा सहभागी हुन। भारत २०१९/०३/११ - २०१९/०३/१५
श्री राजेन्द्र कुमार सोनकर भन्सार विभाग UV/Visible Spectrophotometer सञ्चालन सम्बन्धी हुने Advance Training मा सहभागी हुन। भारत २०१९/०३/११ - २०१९/०३/१५
१० श्री सन्तोष कुमार न्यौपाने भन्सार विभाग "WCO Asia/Pacific Regional Workshop on Training Management" जापान २०१९/०३/०४ - २०१९/०३/०८
११ श्री किशोर जोशी भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय Customs Valuation and Transfer Pricing चिन २०१९/०३/०४ - २०१९/०३/०८
१२ मो. रहीम अन्सारी भन्सार विभाग WCO Asia/Pacific High-Level Regional Seminar on Data Analytics for Customs दक्षिण कोरिया २०१९/०२/२५ - २०१९/०२/२८
१३ श्री तोयम राया भन्सार विभाग WCO Asia/Pacific High-Level Regional Seminar on Data Analytics for Customs दक्षिण कोरिया २०१९/०२/२५ - २०१९/०२/२८
१४ श्री नवराज चौँलागाई भन्सार विभाग Operational Planning Meeting, Operation Opson VIII Asia थाइल्याण्ड २०१९/०१/२२ - २०१९/०१/२४
१५ श्री केशव कुमार भण्डारी जलेश्वर भन्सार कार्यालय WCO Asia Pacific Regional Workshop on Anti-Money Laundering and Terrorism Financing जापान २०१९/०१/२१ - २०१९/०१/२५
१६ श्री उपन्दे लामिछाने भन्सार विभाग Regional Workshop on Transit भारत २०१९/०१/०८ - २०१९/०१/१०
१७ श्री विनोदशरण आचार्य भन्सार विभाग Training Course on Macro-econometric Forecasting and Analysis भारत २०१९/०१/०७ - २०१९/०१/११
१८ श्री रामेश्वर मिश्र भन्सार विभाग Reconciling Human Wildlife interface in the Kanchenjunga Landscape भारत २०१८/१२/०९ - २०१८/१२/१३
१९ श्री अर्जुनराज पाठक भैरहवा भन्सार कार्यालय Workshop for SASEC, Customs Administration on Trade Facilitation Measures for the Time Release Study भारत २०१८/११/२६ - २०१८/११/२७
२० श्री रमेश सुकमनी भन्सार विभाग Workshop for SASEC, Customs Administration on Trade Facilitation Measures for the Time Release Study भारत २०१८/११/२६ - २०१८/११/२७

Page 1 of 8 : 1 2 3 4 5 6 7 8 Next Last