कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वोर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४२५९८६१

फ्याक्सः ४२५९८०८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

वैदेशिक मनोनयन

क्र.सं. नाम र पद कार्यालय विषय देश अवधि
अम्बिका के.सी. भन्सार विभाग Security and Strategic Trade Management Academy अमेरिका २०१८/१०/१५ - २०१८/१०/२६
देवी प्रसाद भण्डारी भन्सार विभाग Security and Strategic Trade Management Academy अमेरिका २०१८/१०/१५ - २०१८/१०/२६
विकास कुमार सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय UNODE-WCO Container Control Programme: Work study Visit for Nepalese Customs Officials बोस्निया र हेर्जेगोभिना २०१८/०९/१७ - २०१८/०९/२२
प्रकाश पोखरेल वीरगज भन्सार कार्यालय UNODE-WCO Container Control Programme: Work study Visit for Nepalese Customs Officials बोस्निया र हेर्जेगोभिना २०१८/०९/१७ - २०१८/०९/२२
गणेश प्रसाद पौडेल जलेश्वर भन्सार कार्यालय UNODE-WCO Container Control Programme: Work study Visit for Nepalese Customs Officials बोस्निया र हेर्जेगोभिना २०१८/०९/१७ - २०१८/०९/२२
पुण्यबिक्रम खड्का कृष्णनगर भन्सार कार्यालय UNODE-WCO Container Control Programme: Work study Visit for Nepalese Customs Officials बोस्निया र हेर्जेगोभिना २०१८/०९/१७ - २०१८/०९/२२
श्याम प्रसाद भण्डारी त्रि.बि.स्थल भन्सार कार्यालय UNODE-WCO Container Control Programme: Work study Visit for Nepalese Customs Officials बोस्निया र हेर्जेगोभिना २०१८/०९/१७ - २०१८/०९/२२
सरस्वती कार्की भन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालय Cooperation Meeting of the UNODC-WCO Container Control Programme with a special Focus on Air Cargo बंगलादेश २०१८/०९/०४ - २०१८/०९/०६
ठाकुर प्रसाद आचार्य त्रि.बि.स्थल भन्सार कार्यालय Cooperation Meeting of the UNODC-WCO Container Control Programme with a special Focus on Air Cargo बंगलादेश २०१८/०९/०४ - २०१८/०९/०६
१० केशव पराजुली त्रि.बि.स्थल भन्सार कार्यालय Cooperation Meeting of the UNODC-WCO Container Control Programme with a special Focus on Air Cargo बंगलादेश २०१८/०९/०४ - २०१८/०९/०६
११ ओम कुमारी पोखरेल भन्सार विभाग Cooperation Meeting of the UNODC-WCO Container Control Programme with a special Focus on Air Cargo बंगलादेश २०१८/०९/०४ - २०१८/०९/०६
१२ ठग बहादुर महोत्रा त्रि.बि.स्थल भन्सार कार्यालय Cooperation Meeting of the UNODC-WCO Container Control Programme with a special Focus on Air Cargo बंगलादेश २०१८/०९/०४ - २०१८/०९/०६
१३ मनोजनिधि वाग्ले भन्सार विभाग Associate Programme 2018 नेदरल्याण्ड र अन्य मुलुक २०१८/०८/०३ - २०१८/१०/०५
१४ मनिराम पौडेल भन्सार विभाग Seven Meeting of the South Asia Subregional Economic cooperation (SASEC) Customs Subgroup श्रीलंका २०१८/०७/३० - २०१८/०७/३१
१५ तोयम राया भन्सार विभाग Seven Meeting of the South Asia Subregional Economic cooperation (SASEC) Customs Subgroup श्रीलंका २०१८/०७/३० - २०१८/०७/३१
१६ ज्ञानेन्द्रराज ढकाल भन्सार विभाग The CBCTI Experts Workshop on Harmonized Systems for Asia Pacific Customs Officials दक्षिण कोरिया २०१८/०७/१७ - २०१८/०७/२५
१७ मनमाया भट्टराई पंगेनी भन्सार विभाग Cross-Border E-commerce Framework of Standards भारत २०१८/०७/१६ - २०१८/०७/१७
१८ गणेश प्रसाद अर्याल भन्सार विभाग 16th RILO AP In-House Capacity Building दक्षिण कोरिया २०१८/०७/०९ - २०१८/०७/१३
१९ शिव प्रसाद भणडारी भन्सार विभाग 16th RILO AP In-House Capacity Building दक्षिण कोरिया २०१८/०७/०९ - २०१८/०७/१३
२० जगदिशकुमार पूर्वे सर्लाही भन्सार कार्यालय 2018 Training Course on Import Export Agriculture Products Insepction and Quarantine Technology for Developing Countires चीन २०१८/०७/०३ - २०१८/०७/३०

Page 1 of 6 : 1 2 3 4 5 6 Next Last