कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वोर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४११७२२५

फ्याक्सः ४११७२१८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

वैदेशिक मनोनयन

क्र.सं. नाम र पद कार्यालय विषय देश अवधि
श्री मनमाया भट्टराई पंगेनी भन्सार विभाग US Embassy, Depertment of Justice, International Criminal Investigative Training Program (ICITAP), through its United States Export and Border Security स्कटल्याण्ड २०१९/०२/१९ - २०१९/०२/२१
श्री उपन्दे लामिछाने भन्सार विभाग Regional Workshop on Transit भारत २०१९/०१/०८ - २०१९/०१/१०
श्री रामेश्वर मिश्र भन्सार विभाग Reconciling Human Wildlife interface in the Kanchenjunga Landscape भारत २०१८/१२/०९ - २०१८/१२/१३
श्री अर्जुनराज पाठक भैरहवा भन्सार कार्यालय Workshop for SASEC, Customs Administration on Trade Facilitation Measures for the Time Release Study भारत २०१८/११/२६ - २०१८/११/२७
श्री रमेश सुकमनी भन्सार विभाग Workshop for SASEC, Customs Administration on Trade Facilitation Measures for the Time Release Study भारत २०१८/११/२६ - २०१८/११/२७
श्री विनोदशरण आचार्य भन्सार विभाग Workshop for SASEC, Customs Administration on Trade Facilitation Measures for the Time Release Study भारत २०१८/११/२६ - २०१८/११/२७
श्री ज्ञानेन्द्रराज ढकाल भन्सार विभाग 21 st Meeting of the Trade Negotiation Committee बंगलादेश २०१८/११/१८ - २०१८/११/१९
श्री बसन्त कुमार दास भन्सार विभाग WCO/UNESCAP 4 th UNNExT Masterclass 2018 on the Single Window Environment दक्षिण कोरिया २०१८/११/०५ - २०१८/११/१४
श्री हिमलाल शर्मा पौडेल भन्सार विभाग Invitation to Meeting with World Customs Organization and Asian Development Bank थाइल्याण्ड २०१८/११/०१ - २०१८/११/०१
१० श्री ज्ञानेन्द्रराज ढकाल भन्सार विभाग Invitation to Meeting with World Customs Organization and Asian Development Bank थाइल्याण्ड २०१८/११/०१ - २०१८/११/०१
११ श्री गणेश प्रसाद पौडेल भन्सार विभाग Inter-subregional knowledge-Sharing Forum on Enhanced Implementation of the World Trade Organization Trade Facilitation Agreement थाइल्याण्ड २०१८/१०/३० - २०१८/१०/३१
१२ श्री मुक्तिराम आचार्य भन्सार विभाग Inter-subregional knowledge-Sharing Forum on Enhanced Implementation of the World Trade Organization Trade Facilitation Agreement थाइल्याण्ड २०१८/१०/३० - २०१८/१०/३१
१३ श्री मोहन खजुम चोङवाङ भन्सार विभाग Invitation to Meeting with World Customs Organization and Asian Development Bank थाइल्याण्ड २०१८/१०/२५ - २०१८/१०/२५
१४ अम्बिका के.सी. भन्सार विभाग Security and Strategic Trade Management Academy अमेरिका २०१८/१०/१५ - २०१८/१०/२६
१५ देवी प्रसाद भण्डारी भन्सार विभाग Security and Strategic Trade Management Academy अमेरिका २०१८/१०/१५ - २०१८/१०/२६
१६ श्री ध्रुवराज विश्वकर्मा त्रि.बि.स्थल भ. का. The CBCTI Experts Workshop on FTA for Asia Pacific Customs Officials दक्षिण कोरिया २०१८/१०/१५ - २०१८/१०/२४
१७ श्री अम्बिका के.सी. भन्सार विभाग Global security Conference बेल्जियम २०१८/१०/०२ - २०१८/१०/०४
१८ विकास कुमार सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय UNODE-WCO Container Control Programme: Work study Visit for Nepalese Customs Officials बोस्निया र हेर्जेगोभिना २०१८/०९/१७ - २०१८/०९/२२
१९ प्रकाश पोखरेल वीरगज भन्सार कार्यालय UNODE-WCO Container Control Programme: Work study Visit for Nepalese Customs Officials बोस्निया र हेर्जेगोभिना २०१८/०९/१७ - २०१८/०९/२२
२० गणेश प्रसाद पौडेल जलेश्वर भन्सार कार्यालय UNODE-WCO Container Control Programme: Work study Visit for Nepalese Customs Officials बोस्निया र हेर्जेगोभिना २०१८/०९/१७ - २०१८/०९/२२

Page 1 of 7 : 1 2 3 4 5 6 7 Next Last