कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वोर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४११७२२५

फ्याक्सः ४११७२१८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

भन्सार कार्यालयको प्रमुखहरुको नाम र सम्पर्क नम्बर

क्र.सं. भन्सार कार्यालयको नाम कार्यालय प्रमुखको नाम कार्यालयको नम्बर मोबाइल नम्बर
भन्सार विभाग तोयम राया ०१-४११७२२५
ओलाचुङ्गगोला भन्सार कार्यालय
मेची भन्सार कार्यालय टेक बहादुर अर्याल ०२३-५६२०३६ ९८५१२२५६८३
बिराटनगर भन्सार कार्यालय मिमांश अधिकारी ०२१-४३५८४३ ०२१-४३६३४३ ९८५२०३५८४३
सुनसरी भन्सार कार्यालय प्रमोद दास ०२५४६००३० ९८४१७३१०२०
किमाथाङ्का भन्सार कार्यालय परासर दाहाल ९८४१४०३८४२
राजविराज भन्सार कार्यालय रामराज प्रसाद चौरसीया ०३१-५२१७८७, ९७५१००७७०३ ९८४५०९३११५
सिराहा भन्सार कार्यालय मान बहादुर पौडेल ०३३-५२०३२२ ९८४९५५८४१५
जनकपुर भन्सार कार्यालय रामेश्वर कुमार मिश्र ०४१-५२०१६६ ९८५१०७७६१५
१० जलेश्वर भन्सार कार्यालय केशव कुमार भण्डारी ०४४-५२०२०२ ९८५१०८४१३३
११ सर्लाही भन्सार कार्यालय अनन्त प्रसाद तिम्सिना ०४६-५२०१४१ ९८५४०२७२३०
१२ लामा बगर भन्सार कार्यालय बालकृष्ण दाहाल ९८४१८२५४६८
१३ तातोपानी भन्सार कार्यालय कृष्ण बहादुर बस्नेत ०११-४८०१३१ ९८५१०७८०८८
१४ त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय गजेन्द्र कुमार ठाकुर ०१४४७०३८२ ९८५११९०८२०
१५ रसुवा भन्सार कार्यालय पुण्य बिक्रम खड्का ०१०-५४३००७, ०१०-५४३००८ ९८५१०९६६८०
१६ गौर भन्सार कार्यालय राजन बाबु काफ्ले ०५५-५२०११० ९८१३२०१७५९
१७ बीरगञ्ज भन्सार कार्यालय श्याम प्रसाद भण्डारी ०५१-५२२९२०, ५२२२२० ९८५५०३४६३४
१८ सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय उमेश श्रेष्ठ ०५१-६२११६२, ६२११२३ ९८५११४०५५५
१९ लार्के भन्सार कार्यालय बुद्धमान श्रीष ९८४७६५४८७०
२० मुस्ताङ्ग भन्सार कार्यालय अच्यूत प्रसाद शिवाकोटी ९८१८२३०२५२
२१ भैरहवा भन्सार कार्यालय कमल कुमार भट्टराई ०७१-४१८००३ ९८५११९५३९०
२२ कृष्णनगर भन्सार कार्यालय बिष्णु पौडेल ०७६-५२००३० ९८५१०६९३७४
२३ कोइलाबास भन्सार कार्यालय राम बहादुर बि.के. ०७६-५२००३० ९८४७८५३३८२
२४ नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय शान्तिराम निरौला ०८१-४१२००१, ०८१-४१२००४
२५ राजापुर भन्सार कार्यालय ओपेन्द्र बहादुर हमाल ०८४-४२०९३३ ९८४१७६१७२५
२६ मुगु भन्सार कार्यालय सुरेन्द्र प्रसाद भट्टराई ९८४१३६६६३०
२७ यारी नाका भन्सार कार्यालय काजी बहादुर राई हायु ९८४८७५६६१२
२८ कैलाली भन्सार कार्यालय ईश्वरी प्रसाद अर्याल ०९१-४१७०९२ , ०९१-४१७१४२ , ०९१-४१७२४६ ९८४१५७०६२२
२९ कन्चनपुर भन्सार कार्यालय भीम प्रसाद अधिकारी ०९९-४०२१३६, ०९९-४०२००६ ९८५१२३७००७
३० महाकाली भन्सार कार्यालय डिल्लीराम सुवेदी ०९५-६९०८६३ ९८५११३५५२५
३१ पशुपतिनगर भन्सार कार्यालय सुरेश थपलिया ०२७-५५०००४ ९८४१७६९८५६
३२ भद्रपुर भन्सार कार्यालय फणिन्द्र खतिवडा ९८४१३८६३४५
३३ ठाँडी भन्सार कार्यालय उमेश भट्टराई ९८५१२२४०४८
३४ महेशपुर भन्सार कार्यालय हेमचन्द्र शर्मा
३५ सुठौली भन्सार कार्यालय तिर्थ पासवान
३६ सती भन्सार कार्यालय बसन्त कुमार के.सी. ९८५११२५८६३
३७ भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय किशोर जोशी ९८५११९०८२०