कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वोर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४११७२२५

फ्याक्सः ४११७२१८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

भन्सार कार्यालयको सम्पर्क विवरण

भन्सार कार्यालयको प्रमुखहरुको नाम र सम्पर्क नम्बर

क्र.सं.

भन्सार कार्यालयको नाम

कार्यालय प्रमुखको नाम

कार्यालयको नम्बर

मोबाइल नम्बर

भन्सार विभाग

तोयम राया

०१-४२५९८६१

 

ओलाचुङ्गगोला भन्सार कार्यालय

ना.सु श्री बसन्त कुमार के.सी

 

९८५११२५८६३

मेची भन्सार कार्यालय

प्र.भं.अ. टेक बहादुर अर्याल

०२३-५६२०३६

९८५१२२५६८३

बिराटनगर भन्सार कार्यालय

प्र.भं.अ.श्री मिमांश अधिकारी

०२१-४३५८४३ ०२१-४३६३४३

९८५२०३५८४३

सुनसरी भन्सार कार्यालय

प्र.भ..अ. श्री बिष्णु पौडेल

०२५४६००३०

९८४१७३१०२०

किमाथाङ्का भन्सार कार्यालय

ना.सु.श्री परासर दाहाल

 

९८४१४०३८४२

राजविराज भन्सार कार्यालय

भं.अ.श्री रामराज प्रसाद चौरसीया

०३१-५२१७८७, ९७५१००७७०३

९८४५०९३११५

सिराहा भन्सार कार्यालय

प्र.भ.अ.श्री राजेन्द्रकुमार हमाल

०३३-५२०३२२

९८४९५५८४१५

जनकपुर भन्सार कार्यालय

भ.अ.श्री हेमचन्द्र शर्मा

०४१-५२०१६६

९८५१०७७६१५

१०

जलेश्वर भन्सार कार्यालय

प्र.भ.अ. श्री केशव कुमार भण्डारी

०४४-५२०२०२

९८५१०८४१३३

११

सर्लाही भन्सार कार्यालय

भ.अ. श्री जगदिशकुमार पुर्वे

०४६-५२०१४१

९८५४०२७२३०

१२

लामा बगर भन्सार कार्यालय

बालकृष्ण दाहाल

 

९८४१८२५४६८

१३

तातोपानी भन्सार कार्यालय

प्र.भं.अ.श्री कृष्ण बहादुर बस्नेत

०११-४८०१३१

९८५१०७८०८८

१४

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय

प्र.भ.प्र.श्री गजेन्द्र कुमार ठाकुर

०१४४७०३८२

९८५११९०८२०

१५

रसुवा भन्सार कार्यालय

प्र.भं.अ. श्री गोपाल कोइराला

०१०-६७०१८२, ९९४१०००६४, ९९४१०००६५

९८५१०९६६८०

१६

गौर भन्सार कार्यालय

भ.अ. श्री राजन बाबु काफ्ले

०५५-५२०११०

९८१३२०१७५९

१७

बीरगञ्ज भन्सार कार्यालय

प्र.भं. प्र. श्री श्याम प्रसाद भण्डारी

०५१-५२२९२०, ५२२२२०

९८५५०३४६४३

१८

सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय

प्र.भं.अ.श्री सुर्यप्रसाद सेडाई

०५१-६२११६२, ६२११२३

९८५११४०५५५

१९

लार्के भन्सार कार्यालय

ना.सु.श्री बुद्धमान श्रीष

 

९८४७६५४८७०

२०

मुस्ताङ्ग भन्सार कार्यालय

ना.सु.श्री रामप्रसाद भट्टराई

 

९८१८२३०२५२

२१

भैरहवा भन्सार कार्यालय

प्र भ अ श्री भुपालराज शाक्य

०७१-४१८००३

९८५११९५३९०

२२

कृष्णनगर भन्सार कार्यालय

प्र.भं.अ.श्री पुण्य बिक्रम खड्का

०७६-५२००३०

९८५१०६९३७४

२३

कोइलाबास भन्सार कार्यालय

ना.सु. श्री ओम प्रकाश के.सी.

०७६-५२००३०

९८४७८५३३८२

२४

नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय

नि.प्र.भं.अ.श्री माधव प्रसाद आचार्य

०८१-५२०२८९, ५२०३७९

९८४१२०४६४४

२५

राजापुर भन्सार कार्यालय

भ.अ. ओपेन्द्र बहादुर हमाल

०८४-४२०९३३

९८४१७६१७२५

२६

मुगु भन्सार कार्यालय

ना.सु.श्री सुरेन्द्र प्रसाद भट्टराई

 

९८४१३६६६३०

२७

यारी नाका भन्सार कार्यालय

ना.सु रामचन्द्र भट्ट

 

९८४८७५६६१२

२८

कैलाली भन्सार कार्यालय

नि. प्र.भं.अ.श्री गोपिकृष्ण उप्रेती

०९१-४१७०९२ , ०९१-४१७१४२ , ०९१-४१७२४६

९८४१५७०६२२

२९

कन्चनपुर भन्सार कार्यालय

प्र.भ.अ.श्री मदन दाहाल

०९९-४०२१३६, ०९९-४०२००६

९८५१२३७००७

३०

महाकाली भन्सार कार्यालय

ना.सु. श्री डिल्लीराम सुवेदी

०९५-६९०८६३

९८५११३५५२५

३१

पशुपतिनगर भन्सार कार्यालय

ना.सु.श्री सुरेश थपलिया

०२७-५५०००४

९८४१७६९८५६

३२

भद्रपुर भन्सार कार्यालय

     

३३

ठाँडी भन्सार कार्यालय

     

३४

महेशपुर भन्सार कार्यालय

     

३५

सुठौली भन्सार कार्यालय

     

३६

सती भन्सार कार्यालय