कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वोर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४११७२२५

फ्याक्सः ४११७२१८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

विदेशबाट फर्केका यात्रुले ल्याउने सुन सम्बन्धी सूचना

विदेशबाट फर्केका यात्रुले ल्याउने सुन सम्बन्धी सूचना