कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वोर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४११७२२५

फ्याक्सः ४११७२१८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

खर्च विवरण

खर्च विवरण को जानकारी को लागि तल उल्लेखित लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्

http://www.opmcm.gov.np/bills/paymentbill.php?id=39&name=भन्सार बिभाग&name1=अर्थ मन्त्रालय