कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वोर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४११७२२५

फ्याक्सः ४११७२१८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

कम्पनी वा आधिकारीक बिक्रेताको सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा।

डाउनलोड्स: