All Tender Notice

SN Date Category News/Notice
1 2020-01-17 Tender Notice सुर्तीजन्य पदार्थको लिलाम सम्बन्धी सूचना - २०७६।०९।२८
2 2019-12-26 Tender Notice लिलाम सम्बन्धी सूचना २०७६।०९।०९
3 2019-11-07 Tender Notice मदिराजन्य पदार्थ लिलाम सम्बन्धी सूचना
4 2019-08-18 Tender Notice ठाँडी भन्सार कार्यालयको सूचना
5 2019-07-03 Tender Notice सवारी/ढुवानी साधनहरुको लिलाम बिक्रिको सूचना
6 2019-06-25 Tender Notice सुरक्षाा गार्ड सेवा करारमा लिदा सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान संशाेधन सम्बन्धी सूचना
7 2019-06-20 Tender Notice कम्पनी वा आधिकारीक बिक्रेताको सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा।
8 2019-06-13 Tender Notice सुरक्षाा गार्ड र सरसफाईको सेवा करारमा लिने सिलबन्दी दरभाउ प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना
9 2019-05-13 Tender Notice भैरहवा भन्सार कार्यालयको सवारी साधन लिलामको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना
10 2018-08-21 Tender Notice मसलन्द मालसामानहरु आपूर्ति गर्ने बोलपत्र
11 2018-08-21 Tender Notice चमेना गृह सञ्चालनको लागि बोलपत्र आव्हान
12 2018-06-26 Tender Notice Re-request for Expression of Interest 3rd Notice 26Jun2018
13 2018-06-26 Tender Notice Technical Review for Second Stage Bid Evaluation of NNSW
14 2017-04-03 Tender Notice Bidding Notice - Supply, Delivery and Installation of UV-Visible Spectrophotometer