All Tender Notice

SN Date Category News/Notice
1 2019-07-03 Tender Notice सवारी/ढुवानी साधनहरुको लिलाम बिक्रिको सूचना
2 2019-06-25 Tender Notice सुरक्षाा गार्ड सेवा करारमा लिदा सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान संशाेधन सम्बन्धी सूचना
3 2019-06-20 Tender Notice कम्पनी वा आधिकारीक बिक्रेताको सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा।
4 2019-06-13 Tender Notice सुरक्षाा गार्ड र सरसफाईको सेवा करारमा लिने सिलबन्दी दरभाउ प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना
5 2019-05-13 Tender Notice भैरहवा भन्सार कार्यालयको सवारी साधन लिलामको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना
6 2018-08-21 Tender Notice मसलन्द मालसामानहरु आपूर्ति गर्ने बोलपत्र
7 2018-08-21 Tender Notice चमेना गृह सञ्चालनको लागि बोलपत्र आव्हान
8 2018-06-26 Tender Notice Re-request for Expression of Interest 3rd Notice 26Jun2018
9 2018-06-26 Tender Notice Technical Review for Second Stage Bid Evaluation of NNSW
10 2017-04-03 Tender Notice Bidding Notice - Supply, Delivery and Installation of UV-Visible Spectrophotometer