All Notices

SN Date Category News/Notice
1 2019-03-06 Notice WCO's leadership and Management Development Programme
2 2019-02-15 Notice विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा।
3 2019-02-13 Notice सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा
4 2019-02-10 Notice प्रस्तावित भन्सार ऐन २०७५ को मस्यौदा
5 2018-12-11 Notice World Customs Organization Scholarship NOTICE
6 2018-12-09 Notice शाेधपत्र लेखन एवम् कार्यालय अावद्धता अध्ययन (Thesis writing and Internship) लेखनका लागि सहयाेग कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना
7 2018-11-28 Notice Cancellation of Procurement Activities
8 2018-07-09 Notice विदेशबाट फर्केका यात्रुले ल्याउने सुन सम्बन्धी सूचना
9 2018-06-17 Notice Notice Ammendment (2075/03/03)
10 2018-06-17 Notice Notice for Exim Code Renew (2075/03/03)
11 2018-06-17 Notice भन्सार विभाग आर्थिक प्रशासन शाखाको सूचना (मितिः२०७५/०३/०३)
12 2018-03-27 Notice भन्सार उप-समितिको सूचना २०७४।१२।१३
13 2018-04-20 Notice मेची भन्सार कार्यालयकाे सवारी साधन लिलाम सम्बन्धि सूचना
14 2018-03-27 Notice भन्सार उप-समितिको सूचना २०७४।१२।१३
15 2018-03-18 Notice Design, Supply and Build National Single Window System in Nepal, General Clarification
16 2017-11-28 Notice Request for Expression of Interest
17 2017-11-26 Notice भन्सार एजेन्टको परीक्षा स्थगित सम्बन्धी सूचना
18 2017-11-10 Notice प्रयोगशालासम्बन्धी विभिन्न सूचनाहरु
19 2017-11-10 Notice निजामती किताबखानाको सूचना
20 2017-05-20 Notice New Digitalized Stamps of Chamber of Commerce, Finland

Page 1 of 2 : 1 2 Next Last