All News

SN Date Category News/Notice
1 2018-05-29 News अार्थिक विधेयक, २०७५
2 2017-08-04 News Customs Management Seminar 18-19 Shawan 2074
3 2017-02-07 News Customs Reforms and Modernization Strategies and Action Plan (CRMSAP) 2017-2021
4 2017-05-29 News नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको बिधेयक, २०७४
5 2016-09-11 News भन्सार कार्यविधिको सरलीकरण तथा सामञ्जस्यीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (Revised Kyoto Convention) को नेपाल पक्ष राष्ट्र बन्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्बाट अनुमोदन
6 2016-09-11 News संशोधित क्योटो महासन्धी सम्बन्धी केही जानकारी
7 2016-08-15 News १४ बुदे ललितपुर घोषणापत्र २०७३
8 2016-08-09 News प्रयोगशाला परिक्षण तथा वस्तु वर्गीकरण निमित्त मालवस्तु नमूना संकलन तथा प्रेषण सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि २०७३
9 2016-08-09 News भन्सार विभाग तथा भन्सार कार्यालयहरुका, प्रयोगशालाको संक्षिप्त कार्यविधि
10 2016-08-17 News भन्सार ब्यवस्थापन गोष्ठी २०७३ सम्पन्न
11 2016-07-04 News एकिकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण कार्यको स्थलगत निरिक्षण
12 2016-07-23 News सामयिक कर असुल ऐन,२०१२ अनुसार अर्थ मन्त्रालयको सूचना ( नेपाल राजपत्र, जेठ १५ २०७३)
13 2016-05-28 News Customs Highlight 2073
14 2016-07-04 News बजेट कार्यान्वयनको कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न
15 2016-06-16 News निजि गुण्टा, झिटी भारी सम्बन्धी सूचना
16 2016-05-08 News भन्सार ब्यबस्थापन गोष्ठी २०७३ सम्पन्न
17 2016-02-02 News Customs Official Song
18 2015-09-07 News Download Customs Apps For Android
19 2016-01-24 News विराटनगरमा “ Database Management and Data Analysis using Stata " तालिम सम्पन्न
20 2016-01-22 News भन्सार जाँचपास कार्यमा ASYCUDA World प्रणालीको कार्यान्वयन शुरु