Foreign Nominations

SN Name Office Subject Country Duration
1 विकास कुमार सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय UNODE-WCO Container Control Programme: Work study Visit for Nepalese Customs Officials बोस्निया र हेर्जेगोभिना 2018/09/17 - 2018/09/22
2 प्रकाश पोखरेल वीरगज भन्सार कार्यालय UNODE-WCO Container Control Programme: Work study Visit for Nepalese Customs Officials बोस्निया र हेर्जेगोभिना 2018/09/17 - 2018/09/22
3 गणेश प्रसाद पौडेल जलेश्वर भन्सार कार्यालय UNODE-WCO Container Control Programme: Work study Visit for Nepalese Customs Officials बोस्निया र हेर्जेगोभिना 2018/09/17 - 2018/09/22
4 पुण्यबिक्रम खड्का कृष्णनगर भन्सार कार्यालय UNODE-WCO Container Control Programme: Work study Visit for Nepalese Customs Officials बोस्निया र हेर्जेगोभिना 2018/09/17 - 2018/09/22
5 श्याम प्रसाद भण्डारी त्रि.बि.स्थल भन्सार कार्यालय UNODE-WCO Container Control Programme: Work study Visit for Nepalese Customs Officials बोस्निया र हेर्जेगोभिना 2018/09/17 - 2018/09/22
6 श्री तोयम राया भन्सार विभाग WCO Asia Pacific Regional Workshop of Frontline Border Capability Against Terrorist Treats अष्ट्रेलिया 2018/09/17 - 2018/09/21
7 श्री ज्ञानेन्द्रराज ढकाल भन्सार विभाग Master Plan on Bimstec Transport Connectivity थाइल्याण्ड 2018/09/17 - 2018/09/18
8 श्री कृष्ण बहादुर बस्नेत तातोपानी भन्सार कार्यालय 31st Annual Boarder Meeting चिन 2018/09/15 - 2018/09/21
9 श्री गोपाल कोइराला रसुवा भन्सार कार्यालय 31st Annual Boarder Meeting चिन 2018/09/15 - 2018/09/21
10 श्री शिव प्रसाद भण्डारी भन्सार विभाग 31st Annual Boarder Meeting चिन 2018/09/15 - 2018/09/21
11 श्री देवी प्रसाद शर्मा अर्थ मन्त्रालय 31st Annual Boarder Meeting चिन 2018/09/15 - 2018/09/21
12 श्री मनमाया भट्टराई पंगेनी भन्सार विभाग 31st Annual Boarder Meeting चिन 2018/09/15 - 2018/09/21
13 मुक्तिराम आचार्य भन्सार विभाग SASEC, Customs Administration को Authorized Operators विषयक कार्यक्रममा सहभागि हुन भारत 2018/09/12 - 2018/09/14
14 देवी प्रसाद भण्डारी भन्सार विभाग SASEC, Customs Administration को Authorized Operators विषयक कार्यक्रममा सहभागि हुन भारत 2018/09/12 - 2018/09/14
15 भिम प्रसाद अधिकारी भन्सार विभाग SASEC, Customs Administration को Authorized Operators विषयक कार्यक्रममा सहभागि हुन भारत 2018/09/12 - 2018/09/14
16 सरस्वती कार्की भन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालय Cooperation Meeting of the UNODC-WCO Container Control Programme with a special Focus on Air Cargo Bangladesh 2018/09/04 - 2018/09/06
17 ठाकुर प्रसाद आचार्य त्रि.बि.स्थल भन्सार कार्यालय Cooperation Meeting of the UNODC-WCO Container Control Programme with a special Focus on Air Cargo Bangladesh 2018/09/04 - 2018/09/06
18 ओम कुमारी पोखरेल भन्सार विभाग Cooperation Meeting of the UNODC-WCO Container Control Programme with a special Focus on Air Cargo Bangladesh 2018/09/04 - 2018/09/06
19 ठग बहादुर महोत्रा त्रि.बि.स्थल भन्सार कार्यालय Cooperation Meeting of the UNODC-WCO Container Control Programme with a special Focus on Air Cargo Bangladesh 2018/09/04 - 2018/09/06
20 मनोजनिधि वाग्ले भन्सार विभाग Associate Programme 2018 नेदरल्याण्ड र अन्य मुलुक 2018/08/03 - 2018/10/05

Page 4 of 10 : First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last