Foreign Nominations

SN Name Office Subject Country Duration
1 चुडाराज सापकोटा, प्रमुख भन्सार अधिकृत त्रि.वि.स्थल भन्सार कार्यालय Seminar on the Constructions on free Trade Zone for Nepal चीन 2018/06/21 - 2018/07/11
2 तुलसीराम रेग्मी, भन्सार अधिकृत बिरगन्ज भन्सार कार्यालय Seminar on the Constructions on free Trade Zone for Nepal चीन 2018/06/21 - 2018/07/11
3 श्याम प्रसाद न्यौपाने, कम्प्युटर अधिकृत भन्सार विभाग Seminar on the Constructions on free Trade Zone for Nepal चीन 2018/06/21 - 2018/07/11
4 शान्तिराम निरौला, प्रमुख भन्सार जाँचपास परीक्षक भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय Seminar on Customs for Nepal चीन 2018/06/01 - 2018/06/21
5 गणपति कँडेल, भन्सार अधिकृत मेची भन्सार कार्यालय Seminar on Customs for Nepal चीन 2018/06/01 - 2018/06/21
6 प्रमोद दास, भन्सार अधिकृत सुनसरी भन्सार कार्यालय Seminar on Customs for Nepal चीन 2018/06/01 - 2018/06/21
7 ध्रुव कुमार रेग्मी, भन्सार अधिकृत त्रि.वि.स्थल भन्सार कार्यालय Seminar on Customs for Nepal चीन 2018/06/01 - 2018/06/21
8 धन बहादुर बरुवाल, भन्सार अधिकृत सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय Seminar on Customs for Nepal चीन 2018/06/01 - 2018/06/21
9 भुपेन्द्र कुमार कार्की, भन्सार अधिकृत रसुवा भन्सार कार्यालय Seminar on Customs for Nepal चीन 2018/06/01 - 2018/06/21
10 शोभाकान्त वाग्ले, भन्सार अधिकृत कृष्णनगर भन्सार कार्यालय Seminar on Customs for Nepal चीन 2018/06/01 - 2018/06/21
11 सुशिल शर्मा, शाखा अधिकृत भन्सार विभाग Seminar on Customs for Nepal चीन 2018/06/01 - 2018/06/21
12 हिमलाल शर्मा, शाखा अधिकृत भन्सार विभाग Seminar on Customs for Nepal चीन 2018/06/01 - 2018/06/21
13 गोविन्द बहादुर थापा, शाखा अधिकृत भन्सार विभाग Seminar on Customs for Nepal चीन 2018/06/01 - 2018/06/21