वैदेशिक मनोनयन

क्र.सं.

नामर पद

कार्यालय

विषय

देश

अवधि

शान्तिराम निरौला, प्रमुख भन्सार जाँचपास परीक्षक

भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय

Seminar on Customs for Nepal

चीन

२०१८

जुन ०१ - २१

गणपति कँडेल, भन्सार अधिकृत

मेची भन्सार कार्यालय

Seminar on Customs for Nepal

चीन

२०१८

जुन ०१ - २१

प्रमोद दास, भन्सार अधिकृत

सुनसरी भन्सार कार्यालय

Seminar on Customs for Nepal

चीन

२०१८

जुन ०१ - २१

ध्रुव कुमार रेग्मी, भन्सार अधिकृत

त्रि.वि.स्थल भन्सार कार्यालय

Seminar on Customs for Nepal

चीन

२०१८

जुन ०१ - २१

धन बहादुर बरुवाल, भन्सार अधिकृत

सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय

Seminar on Customs for Nepal

चीन

२०१८

जुन ०१ - २१

भुपेन्द्र कुमार कार्की, भन्सार अधिकृत

रसुवा भन्सार कार्यालय

Seminar on Customs for Nepal

चीन

२०१८

जुन ०१ - २१

शोभाकान्त वाग्ले, भन्सार अधिकृत

कृष्णनगर भन्सार कार्यालय

Seminar on Customs for Nepal

चीन

२०१८

जुन ०१ - २१

सुशिल शर्मा, शाखा अधिकृत

भन्सार विभाग

Seminar on Customs for Nepal

चीन

२०१८

जुन ०१ - २१

हिमलाल शर्मा, शाखा अधिकृत

भन्सार विभाग

Seminar on Customs for Nepal

चीन

२०१८

जुन ०१ - २१

१०

गोविन्द बहादुर थापा, शाखा अधिकृत

भन्सार विभाग

Seminar on Customs for Nepal

चीन

२०१८

जुन ०१ - २१

११

चुडाराज सापकोटा, प्रमुख भन्सार अधिकृत

त्रि.वि.स्थल भन्सार कार्यालय

Seminar on the Constructions on free Trade Zone for Nepal

चीन

२०१८

जुन ११ - २१

१२

तुलसीराम रेग्मी, भन्सार अधिकृत

बिरगन्ज भन्सार कार्यालय

Seminar on the Constructions on free Trade Zone for Nepal

चीन

२०१८

जुन ११ - २१

१३

श्याम प्रसाद न्यौपाने, कम्प्युटर अधिकृत

भन्सार विभाग

Seminar on the Constructions on free Trade Zone for Nepal

चीन

२०१८

जुन ११ - २१