प्रश्नः विदेशमा बसी फर्केका नेपाली यात्रु, गैर आवासीय नेपाली यात्रु एवं विदेशी यात्रुहरुले सुन र चाँदी के कति ल्याउन पाउँछन्?

उत्तरः विदेशबाट नेपाल आउने नेपाली, गैरआवासीय नेपाली वा विदेशी कुनै पनि यात्रुले सुन तथा चाँदी ल्याउन पाउने छैनन्। तर नेपाली र गैर आवासीय नेपालीले सुनको गहना पचास ग्रामसम्म, चाँदीको गहना पाँचसय ग्रामसम्म र एक लाख रुपैयाँ मूल्यसम्मको जवाहरात जडित सुनका वा चाँदीका गहना लिई आउन पाउनेछन्। विदेशी यात्रुको हकमा सुनको गहना पचास ग्रामसम्म र चाँदीको गहना सय ग्रामसम्म लिई आउन पाउने व्यवस्था छ। यसरी साथमा लिई आउन पाउने परिमाणसम्मको गहना ल्याउँदा कुनै पनि महसुल लाग्ने छैन। 

काँचो सुन वा चाँदीको हकमा कुनै पनि यात्रुले महसुल तिरेर पनि ल्याउन पाउने छैनन् र ल्याएको फेला परेमा त्यस्तो सुन वा चाँदी जफत गरी त्यसको मूल्य बराबर जरिवाना र १० लाखभन्दा रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सुन वा चाँदी फेला परेमा कैद समेत हुनेछ।

प्रश्नः विदेशमा वसी फर्केका नेपाली यात्रुले ल्याउने एल.सी.डी. वा प्लाज्मा टेलिभिजनमा भन्सार महसुल कति लाग्छ?

उत्तरः  विदेशमा वसी फर्केका नेपाली यात्रुले ल्याउने जुनसुकै टेलिभिजनमा एकमुष्ट समदरमा मूल्यको ५५% का दरले महसुल लाग्नेछ। 

तर वैदेशिक रोजगारमा गई कम्तीमा लगातार बाह्र महिना काम गरी आउने नेपाली नागरिकहरूलाई एक पटकको लागि अभिलेखवद्ध गरी निजहरूले साथमा ल्याएको एउटा जुनसुकै प्रकारको बत्तीस इन्च सम्मको टिभिमा लाग्ने सम्पूर्ण कर महसुल छुट दिइनेछ । सो भन्दा बढी इन्चको टेलिभिजन ल्याएमा उक्त छुट सुविधा दिइनेछैन ।