मदिराजन्य पदार्थ लिलाम सम्बन्धी सूचना(प्रकाशित मिति २०७६।७।१८)