• EN

 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नविकरण भएका वण्डेड वेयर हाउसको इजाजतपत्र विवरण

 

सि.नं

उद्योग/फर्मको नाम र ठेगाना

इजाजत पत्र नं. र मिति

स्थायी लेखा नं.

वहाल रहने आ.व.

नविकरण मिति

1

यतिल्याण्ड प्रा.लि, का.म.न.पा-17,क्षेत्रपाटी, काठमाण्डौ

1208/2068/05/05

3044941050104 NP

2077/78

2077/02/26

2

मोर्डन ह्याण्डीक्राफ्ट प्रा.लि,टोखा न.पा, काठमाण्डौ

1216/2068/11/21

6003532780126 NP

2077/78

2077/03/02

3

रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लि.खनार

1067/2061/06/20

3000163120110 NP

2077/78

2077/03/05

4

शिवमं प्लाष्टिक ई.प्रा.लि,मोरङ्ग

१054/2061/06/20

3000708200100 NP

2077/78

2077/03/05

5

सेतीदेवी फेयर ट्रेड एण्ड गार्मेन्ट ई. प्रा.लि.काठमाडौ

1264/2075/08/17

6068833280102 NP

2077/78

2077/03/10

6

रिलायन्स थर्मोपोली ई.प्र.लि. खनार

1192/2060/12/13

3000961810100 NP

2077/78

2077/03/12

7

शिवशक्ति केमोप्लाष्ट प्रा.लि.वारा

1064/2060/12/13

3013423400128 NP

2077/78

2077/03/12

8

प्रधानाङ्ग एपरेल्स ई. भक्तपुर

177/2061/04/12

5000706460109 NP

2077/78

2077/03/15

9

हिमालयन निटवेयर, भक्तपुर

1180/2065/0917

5001967750106 NP

2077/78

2077/03/15

10

एन एस एक्सपोर्टस प्रा.लि. कपन काठमाडौ

1162/2064/06/30

3027010090110 NP

2077/78

2077/04/15

11

डावर नेपाल प्रा.लि. वारा

1074/2060/06/14

3000203750155 NP

2077/78

2077/03/16

12

पशुपति पश्मिना उद्योग,ललितपुर

1129/2062/03/05

3017042850128 NP

2077/78

2077/03/16

13

सुर्य विनायक टेक्सटाईल प्रा.लि ललितपुर

1267/2076/04/19

6067450200110 NP

2077/78

2077/03/17

14

ब्लायाक फेशन ई.प्रा.लि,भक्तपुर

1203/2068/01/05

3045030210134 NP

2077/78

2077/03/17

15

हेरीटेज फेशन, सैवु, ललितपुर

1078/2061/04/22

3014698160147 NP

2077/78

2077/03/17

16

युनाईटेड क्लोथिङ्ग कम्पनी.भक्तपुर

1262/2074/09/23

6064725000137 NP

2077/78

2077/03/17

17

भीर गार्मेन्ट प्रा.लि.भैरहवा

1263/2075/03/28

6069029640127 NP

2077/78

2077/03/17

18

शिवशक्ति घ्यू उद्योग प्रा. लि.

1273/2076/08/24

3000200760149NP

2077/78

2077/03/२१

19

पोलिमर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.

1098/065/01/14

3013161340145 NP

2077/78

2077/03/२१

20

श्री कृष्ण आयल रिफाइनरी ऐण्ड भेजिटेबल घि. इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.

1268/076/४/28

3000201950126 NP

2077/78

2077/03/२१

२१

गणेशदीप निटवेयर प्रा. लि.

1271/२०७६/06/29

6095166410108 NP

2077/78

2077/03/२२

२२

एभरेष्ट काशमिरी इण्डष्ट्रिज

1212/2068/09/17

5001608840156 NP

2077/78

2077/03/२२

23

पशुपति सिनप्याक ईण्डष्ट्रिज प्रा. लि.

1236/2070/10/10

3013267480100 NP

2077/78

2077/03/२२

२४

तारा ओरिएन्टल

1170/064/65

3034307840156 NP

2077/78

2077/03/२३

25

नेचर निट प्रा. लि.

1177/2065/066

3017436570124 NP

2077/78

2077/03/२४

26

एभरेष्ट पश्मिना निटिङ्ग एण्ड विभिङ्ग प्रा. लि.

1238/2071/02/05

6011303020154 NP

2077/78

2077/03/२४

27

श्रमण एपरेल्स

734/050/51

3000438750106 NP

2077/78

2077/03/२४

28

सुझा ट्रेडर्स एण्ड एक्सपोर्टस

1194/2066/67

5001171760133 NP

2077/78

2077/03/२६

29

च्यूसी टेक्सटाइल

1046/2059/60

3001211460154 NP

2077/78

2077/03/२६

30

ओराकल फेशन प्रा. लि.

1235/2070/10/10

6013313690139 NP

2077/78

2077/03/२६

3१

स्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.

1269/2076/06/02

3000375620125 NP

2077/78

2077/03/२८

3२

प्रेष्टिज लुप मेट्स इण्डष्ट्रिज

1155/2064/065

3016841830130 NP

2077/78

2077/03/२८

3३

प्रेष्टिज म्याट इण्डष्ट्रिज

1246/207१/09/16

3057400780119 NP

2077/78

2077/03/२८

3४

यति फेशन एण्ड डिजाइन

1231/2070/04/२९

6142910250147 NP

2077/78

2077/10/11

3५

हाई हिमालय गार्मेन्ट्स

1173/2065/03/20

5000641820112 NP

2077/78

2077/03/२८

3६

एल टि फेशन

1220/2069/04/30

3020802500117 NP

2077/78

2077/03/२८

3७

एस.के. फेशन

1242/2071/04/15

6016811830150 NP

2077/78

2077/03/२९

3८

अन्नपूर्ण भेजिटेबुल प्रोडक्टस

1272/2076/07/20

3000206290119 NP

2077/78

2077/03/२९

३९

त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स

1139/062/63

3001029050154 NP

2077/78

2077/03/२९

4०

अन्स निट्स प्रा.लि.

991/2057/058

5001883890110 NP

2077/78

2077/03/२९

4१

कल्पना क्राफ्ट

1202/2067/68

3025445090138 NP

2077/78

2077/03/२९

4२

गोल्डेन फेशन

919/053/54

3000593680114 NP

2077/78

2077/03/२९

43

सेती देवी एक्सपोर्ट एण्ड ईम्पोर्ट

1250/2072/03/13

3023200970107 NP

2077/78

2077/03/२९

44

हिमालयन कटन एण्ड फेशन ईन्टरनेशनल

1252/2072/05/24

3015170140125 NP

2077/78

2077/03/२९

45

ट्रान्स ट्रिप गार्मेन्ट उद्योग

959/061/04/20

5001860680131 NP

2077/78

2077/03/२९

46

क्लोजर सिष्टम्स ईन्टरनेशनल

1119/2061/062

300320345०१५७ NP

2077/78

2077/03/२९

47

पल्स फेशन सोलुशन

1210/2068/069

6002570550151 NP

2077/78

2077/03/२९

48

बाबा भेजिटेबल आयल

1270/076/77

3000696280100 NP

2077/78

2077/03/२९

49

नेपाल एपरेल्स

1256/2073/03/02

6042452540117 NP

2077/78

2077/03/२९

50

नेपाल फेशन

970/2056/57

3000880520117 NP

2077/78

2077/03/२९

51

क्रिएटिभ टच गार्मेन्ट्स

1197/2067/05/24

500157763115 NP

2077/78

2077/03/30

52

जगदम्बा स्पिनिङ मिल्स

1163/2064/065

3020095070122 NP

2077/78

2077/03/30

53

अरिअन्त पोली प्याक्स

1200/2067/09/26

3028520390107 NP

2077/78

2077/03/30

54

रेड काश्मिर

1247/2071/12/10

6024056380151 NP

2077/78

2077/03/30

55

गेट पेपर

1206/2067/68

3000644980121 NP

2077/78

2077/03/30

56

अनुजित एपरेल्स

499/2050/11/25

605778337011७ NP

2077/78

2077/03/30

57

नेपाल वायर्न इलेक्ट्रिक

362/049

3000402230138 NP

2077/78

2077/03/3१

58

सगरमाथा शिल्क

1107/061/62

3001830500135 NP

2077/78

2077/03/3१

59

किरण सुज

1164/2064/065

3000504350158 NP

2077/78

2077/03/3१

60

पशुपति कत्था

1276/2076/10/28

६०६६९०1200147 NP

2077/78

2077/03/3१

61

किङ्गडम होप गार्मेन्ट्स

1227/2069/12/16

6008969880116 NP

2077/78

2077/03/3१

62

दिव्य पश्मिना

1040/2059/060

1035005730144 NP

2077/78

2077/03/3१

63

भट्ट पश्मिना

1260/2073/08/22

6018649730121 NP

2077/78

2077/03/3१

64

शेर्पा एडभेन्चर

११४१

3032344100108 NP

2077/78

2077/03/3१

65

फाइभ आइज

1230

6005491890159 NP

2077/78

2077/03/3१

66

ट्राइकट इण्डष्ट्रिज

1043/062/063

3021451790138 NP

2077/78

2077/03/3१

67

रुकमणी इण्डष्ट्रिज

1254/2072/06/29

6024146540136 NP

2077/78

2077/03/3१

68

नारायणी आयल

1277/2077/03/09

3000200050146 NP

2077/78

2077/03/3१

69

एक्सक्लुसिभ फेब्रिक

1023/058/059

3001419330105 NP

2077/78

2077/03/3१

70

साङ्ग्रिला रेडिमेड

1266/2076/04/13

6024184340118 NP

2077/78

2077/0४/०४

71

आरती भेजिटेबल

1157/2064/065

3013147780151 NP

2077/78

2077/0४/०५

72

युको हेण्डीक्राफ्ट

1209/2068/69

3050799670125 NP

2077/78

2077/0४/०५

७३

सि.जि. आयल एण्ड डेरिभेटिभ्स प्रा.लि.

1275/2076/10/17

3002989580131 NP

2077/78

2077/0४/०७

७४

रिता इण्डष्ट्रिज

1222/2069/070

3027734370111 NP

2077/78

2077/0४/०७

७५

कंचन क्यासमिरी

1245/2071/09/01

6018584800107 NP

2077/78

2077/0४/०७

७५

लेहना कास्मिरी

1219/2069/070

6006235800115 NP

2077/78

2077/0४/०७

७६

क्वालिटी आयल रिफाइनरी

1278/2077/03/14

3021515010157 NP

2077/78

2077/0४/०७

78

नेकोन के.बि प्लाष्टो

1084/2060/061

3010805980153 NP

2077/78

2077/0४/13

79

टकिन्जो इण्डष्ट्रिज

1201/2067/10/18

3045285270126 NP

2077/78

2077/0४/13

80

पूर्णा इन्टरप्राइजेज

1237/2071/01/25

6012823060133 NP

2077/78

2077/0४/1५

81

श्री फर्च्यून स्टिल इम्पेक्स

१२६५/2076/01/25

6068058540154 NP

2077/78

2077/0४/1५

82

स्टार फेसन

191/047/48

3020825130148 NP

2077/78

2077/0४/23

83

कृष्ण पश्मिना

1179/065/066

3000657030155 NP

2077/78

2077/0४/23

84

कन्टिनेन्टल टि एन्ड एक्सपोर्ट

1207/2067/68

3036081870156 NP

2077/78

2077/0४/2७

85

डिभाइन पश्मिना

1150/2063/064

3025434740155 NP

2077/78

2077/0५/02

86

ज्यापुज गार्मेन्टस

1176/065/066

5000793020118 NP

2077/78

2077/0५/02

87

नेपाल निटिङ हाउस

1239/2071/02/22

3015189300159 NP

2077/78

2077/0५/0३

88

विनायक एग्रो प्रा.लि.

1118/061/062

3013345490132 NP

2077/78

2077/06/21

89

लक्ष्मी कत्था उद्योग उद्योग प्रा.लि.

1185/2065/066

3014363420158 NP

2077/78

2077/06/2२

90

प्योर क्लोथिङ

1233/2070/08/14

3038118600150 NP

2077/78

2077/06/2९

91

गणपति कत्था तथा एलाइड

1274/2076/10/17

3000242450138 NP

2077/78

2077/0७/04

92

शिवशक्ति प्याकेजिङ प्रा. लि.

1282/2077/09/07

3000222520102 NP

2077/78

2077/09/07

93 मंगलम इण्डष्ट्रिज प्रा. लि. 1283/2077/09/08 3037347270140 NP 2077/78 2077/09/08

94

यूरो पश्मिना प्रा. लि.

1140/2063/01/25

3001414380151 NP

2077/78

2077/09/16

95

सुशिल वनस्पति प्रा. लि.

1284/2077/09/20

3000329430121 NP

2077/78

2077/09/20