• EN

S.N. Date Title
1 2020-06-24 त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको सूचना (२०७७/०३/०९)
2 2020-03-19 मदिराजन्य पदार्थ लिलाम सूचना
3 2020-01-23 ठाँडी भन्सार कार्यालयको सूचना
4 2020-01-23 सुर्तीजन्य पदार्थको लिलाम सम्बन्धी सूचना - २०७६।०९।२८
5 2020-01-23 लिलाम सम्बन्धी सूचना २०७६।०९।०९
6 2020-01-23 सवारी ढुवानी साधनहरुको लिलाम बिक्रिको सूचना
7 2020-01-23 सुरक्षाा गार्ड सेवा करारमा लिदा सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान संशाेधन सम्बन्धी सूचना
8 2020-01-23 कम्पनी वा आधिकारीक बिक्रेताको सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा।
9 2020-01-23 सुरक्षाा गार्ड र सरसफाईको सेवा करारमा लिने सिलबन्दी दरभाउ प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना
10 2020-01-23 भैरहवा भन्सार कार्यालयको सवारी साधन लिलामको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना