• EN

S.N. Date Title
1 2022-01-12 भैरहवा भन्सार कार्यालयको सवारी साधन गोप्य सिलबन्दी बोलपत्रद्वारा लिलाम विक्रीको विस्तृत सूचना (२०७८/०९/२७)
2 2022-01-12 भैरहवा भन्सार कार्यालयको सवारी साधन गोप्य सिलबन्दी बोलपत्रद्वारा लिलाम विक्रीको संक्षिप्त सूचना (२०७८/०९/२७)
3 2021-12-28 सर्लाही भन्सार कार्यालयको मालवस्तु लिलाम सूचना (२०७८/०९/१३)
4 2021-12-27 गौर भन्सार कार्यालयको मालवस्तु लिलाम सम्बन्धी ७ दिने सूचना (२०७८-०९-११)
5 2021-12-22 वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको सवारी साधन सिलबन्दी बोलपत्रद्वारा विक्रीको सूचना (२०७८/०९/०७)
6 2021-12-16 भन्सार विभागको बोलपत्र आव्हान - २०७८/०८/२८
7 2021-12-06 जनकपुर भन्सार कार्यालयको मालवस्तु लिलाम सम्बन्धी १५ दिने सूचना
8 2021-11-30 कैलाली भन्सार कार्यालयको सवारी साधन लिलाम सम्बन्धी २१ दिने सूचना (२०७८-०८-१४)