• EN

S.N. Date Title
1 2022-01-02 भन्सारमा विद्युतीय भुक्तानी लागू भएको सम्बन्धमा
2 2021-09-20 सामयिक कर असुल ऐनको सूचित आदेश सम्बन्धी सूचना, २०७८
3 2021-08-25 भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना, २०७८-८३
4 2021-05-21 कोभिड-१९ को रोकथाम र उपचारसँग सम्बन्धित मालवस्तु शीघ्र जाँचपास कार्यविधि, २०७८
5 2021-04-29 सेवा व्यबस्थापन सम्बन्धी भन्सार विभागको सूचना
6 2021-04-19 भन्सार एजेण्ट इजाजतपत्रको अनलाईन फाराम सम्बन्धी अन्य जानकारीको लागि सम्पर्क फोन नम्बरःः ९८६१८२९५६६
7 2021-03-28 भन्सार एजेण्ट इजाजतको लागि अनलाईन दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना
8 2021-03-10 वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको वेरुजू सम्बन्धी सूचना
9 2020-12-18 महानिर्देशकज्यू र तातापानी भन्सार कार्यालयका प्रमुखबीच कार्यसम्पादन सम्झौता
10 2020-07-20 अनलाइन मार्फत EXIM Code को नवीकरण गर्न सकिने सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति
11 2020-07-05 कोभिड १९ महामारीको समयमा भन्सार कार्यालयले अपनाउनु पर्ने सुरक्षा विधि
12 2020-06-16 विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार जाँचपास सम्बन्धमा