• EN

S.N. Date Title
1 2023-02-03 रसुवा भन्सार कार्यालयको लिलाम बिक्रीको सूचना(२०७९।१०।२०)
2 2023-02-02 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचना(२०७९।१०।१०)
3 2023-01-30 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचना(२०७९।१०।१६)
4 2023-01-30 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम हकदावी गर्नेसम्बन्धी सूचना(२०७९।१०।०९)
5 2023-01-30 कैलाली भन्सार कार्यालयको लिलाम हकदावी गर्नेसम्बन्धी सूचना(२०७९।१०।१५)
6 2023-01-30 कैलाली भन्सार कार्यालयको लिलाम बढाबढसम्बन्धी सूचना (२०७९।१०।१५)
7 2023-01-24 गौर भन्सार कार्यालयको लिलामसम्बन्धी सूचना(२०७९।१०।१०)
8 2023-01-24 गौर भन्सार कार्यालयको लिलामको सूचना(२०७९।१०।१०)
9 2023-01-24 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम बढाबढसम्बन्धी सूचना (२०७९।१०।०९)
10 2023-01-20 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सूचना २०७९।१०।०६)
11 2023-01-20 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम बिक्रीको सूचना (२०७९।१०।०६)
12 2023-01-17 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सूचना(२०७९।०९।२९)
13 2023-01-14 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावीसम्बन्धी सूचना( २०७९।०९।२८)
14 2023-01-14 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम बढाबढसम्बन्धी सूचना (२०७९।०९।२८)
15 2023-01-13 सर्लाही भन्सार कार्यालयको मालवस्तु लिलाम बिक्रीको सूचना(२०७९।०९।२९)
16 2023-01-12 सर्लाही भन्सार कार्यालयको हकदावी सूचना(२०७९।०९।२८)
17 2023-01-12 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम सूचना(२०७९।०९।२८)
18 2023-01-07 कैलाली भन्सार कार्यालयको लिलाम बढाबढसम्बन्धी सूचना(२०७९।०९।२१)
19 2023-01-07 कैलाली भन्सार कार्यालयको पहिलो पटकको लिलाम बढाबढको सूचना(२०७९।०९।२२)
20 2023-01-06 कैलाली भन्सार कार्यालय-हकदावीको सूचना
21 2023-01-05 राजविराज भन्सार कार्यालय - हकदावीको सूचना 2079-09-18
22 2023-01-05 गौर भन्सार कार्यालय - सामान लिलाम बिक्रिको १५ दिने सूचना २०७९-०९-१९
23 2022-12-28 कैलाली भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना(२०७९।०९।१३)
24 2022-12-24 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना-१ (२०७९।०९।०६)
25 2022-12-24 गौर भन्सार कार्यालयको लिलामसम्बन्धी सूचना-४(२०७९।०९।०५)
26 2022-12-24 गौर भन्सार कार्यालयको लिलामसम्बन्धी सूचना-३(२०७९।०९।०५)
27 2022-12-24 गौर भन्सार कार्यालयको लिलामसम्बन्धी सूचना-२(२०७९।०९।०५)
28 2022-12-24 गौर भन्सार कार्यालयको लिलामसम्बन्धी सूचना-१(२०७९।०९।०५)
29 2022-12-24 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना -२(२०७९।०९।०६)
30 2022-12-24 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावीसम्बन्धी सूचना(२०७९।०९।०७)
31 2022-12-23 भन्सार स्मारिकाका लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना
32 2022-12-20 जलेश्वर भन्सार कार्यालयको डाँक बढाबढमा मालसामान लिलाम बिक्रीसम्बन्धी १५ दिने सूचना
33 2022-12-20 भैरहवा भन्सार कार्यालयको लिलाम विक्रीको सूचना (२०७९/०९/०४)
34 2022-12-20 भैरहवा भन्सार कार्यालयको लिलाम विक्रीको सूचना (२०७९/०९/०४)
35 2022-12-05 दरभाउपत्र स्वीक्रीत गर्ने आशयको सूचना
36 2022-12-04 WCO Notice: Workshop for Customs Modernization
37 2022-12-04 छात्रवृत्ति सम्बन्धमा
38 2022-11-22 विराटनगर भन्सार कार्यालय- इ बिड को लागि आह्वानको सूचना
39 2022-11-01 सरसफाईको सेवा करारमा लिने सम्बन्धी दरभाउ प्रस्ताव आह्वानको सूचना
40 2022-09-29 प्रेस विज्ञप्तीः भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठी २०७९ असोज ११ र १२ गते सम्पन्न
41 2022-09-29 जलेश्वर भन्सार कार्यालयको डाँक बढाबढमा मालसामान लिलाम बिक्रीसम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७९।०६।१३)
42 2022-09-27 जलेश्वर भन्सार कार्यालयको डाँक बढाबढमा मालसामान लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचना (२०७९।०६।०९)
43 2022-09-23 NNSW प्रणाली मार्फत EXIM Code प्रयोग गर्न बारे।
44 2022-09-21 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावीसम्बन्धी सूचना(२०७९।०६।०५)
45 2022-09-20 गौर भन्सार कार्यालयको मालवस्तु लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचना (२०७९।०६।०२)
46 2022-09-20 सवारी साधन स्क्यानर सेवाको लागि राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय विक्रेताहरूबाट आशयको निमन्त्रणाको लागि सूचना
47 2022-09-18 ठाडी भन्सार कार्यालयको पुनः लिलाम बढाबढसम्बन्धी सूचना(२०७९।०५।३१)
48 2022-09-11 भन्सार एजेन्टको तलिममा सहभागी हुने सम्वन्धी सूचना ।
49 2022-09-11 कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयको सिलबन्दी बोलपत्र आब्हानसम्बन्धी सूचना(२०७९।०५।२४)
50 2022-09-06 भसनि ना सु (प्रशासन) सरुवा सूचना
51 2022-09-06 सरुवा सम्बन्धी सुचना-खरिदार
52 2022-09-06 सरुवा सम्बन्धी सुचना-नायव सुब्बा
53 2022-09-06 सरुवा सम्बन्धी सुचना-केमिष्ट
54 2022-09-06 कम्प्युटर र टेलिफोन अपरेटर सरुवा सूचना
55 2022-09-04 सरुवा सम्बन्धी सुचना
56 2022-09-04 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम बिक्रीको सिधा बिक्री सम्बन्धी सूचना (२०७९।०५।१७)
57 2022-09-02 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना संशोधन सम्बन्धमा(२०५९।०५।१७)
58 2022-09-01 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना (२०७९।०५।१५)
59 2022-08-31 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम विक्रीको सूचना(२०७९।०५।१४)
60 2022-08-31 राजविराज भन्सार कार्यालयको खुला बोलकबोलद्वारा मालवस्तुको लिलाम बिक्री सम्बन्धी १५ दिने सूचना(२०७९।०५।१२)
61 2022-08-29 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदाबी सम्बन्धी सूचना(२०७९।०५।१२)
62 2022-08-28 ठाडी भन्सार कार्यालयको हक दावी सम्बन्धी १५ दिने सूचना(२०७९।०५।१०)
63 2022-08-25 सुठौली भन्सार कार्यालयको खुल्ला बोलकवोलद्वारा लिलाम बढाबढ बारेको १५ दिने सूचना(२०७९।०५।०८)
64 2022-08-21 सुठौली भन्सार कार्यालयको मालवस्तु लिलाम विक्री गर्ने बारेको १५ दिने सूचना(२०७९।०५।०५)
65 2022-08-16 गोप्य सिलबन्दी बोलपत्रद्वरा बिभिन्न सवारी तथा ढुवानी साधन लिलाम बिक्री गर्ने बारेको २१ दिने सूचना (२०७९/०४/३१)
66 2022-08-16 गोप्य सिलबन्दी बोलपत्रद्वरा बिभिन्न सवारी तथा ढुवानी साधन लिलाम बिक्री गर्ने बारेको २१ दिने विस्तृत सूचना (२०७९/०४/३१)
67 2022-08-14 कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयको मालवस्तुको लिलाम विक्री सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७९-०४-२६)
68 2022-08-11 कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको कपडाको लिलाम विक्री सम्बन्धी दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना (२०७९-०४-२६)
69 2022-08-09 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावि सूचना (२०७९।०४।२२)
70 2022-07-28 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम बिक्रीसम्बन्धी २१ दिने सूचना(२०७९।०४।१२)
71 2022-07-28 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावि सूचना (२०७९।०४।८)
72 2022-07-28 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम बिक्रीसम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७९।०४।१०)
73 2022-07-27 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७९।०४।१०)
74 2022-07-27 जलेश्वर भन्सार कार्यालयको डाँक बढाबढमा मालवस्तुको बिक्री सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७९।०४।०९)
75 2022-07-19 वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको सवारी साधनहरु लिलाम बिक्री बारेको सूचना (२०७९।०४।०२)
76 2022-07-18 भन्सार विभागका पूराना जिन्सी मालसामानहरु लिलाम बढाबढवाट बिक्री गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना (२०७९।३।३१)
77 2022-07-17 भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र लिन आउने सम्बन्धी सूचना (२०७९/०४/०१)
78 2022-07-17 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७९।०३।३१)
79 2022-07-17 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम बढाबढसम्बन्धी सूचना (२०७९।०३।३१)
80 2022-07-17 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावि सम्वन्धी १५ दिने सूचना (२०७९।०३।३२)
81 2022-07-14 गौर भन्सार कार्यालयको दोश्रो पटकको ७(सात) दिने सूचना (२०७९।०३।२९)
82 2022-07-14 तातोपानी भन्सार कार्यालयको ६० दिन नाघेका मावलवस्तु छुटाइ लैजाने सम्बन्धि सूचना (२०७९।०३।२८)
83 2022-07-13 गौर भन्सार कार्यालयको सिलबन्दी बोलपत्र आब्हानसम्बन्धी दोश्रो पटकको ७(सात) दिने सूचना (२०७९।०३।२८)
84 2022-07-11 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलामसम्वन्धी सूचना
85 2022-07-11 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम विक्रीको सिलवन्दी वोलपत्र आव्हान सम्वन्धी १५ दिने सूचना(२०७९।०३।२३)
86 2022-07-11 जलेश्वर भन्सार कार्यालयको सवारी साधन लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचना (२०७९।०३।२७)
87 2022-07-07 सुठौली भन्सार कार्यालयको लिलाम बिक्री सम्बन्धी पन्ध्र दिने सूचना(२०७९।०३।२३)
88 2022-07-07 जलेश्वर भन्सार कार्यालयको डाँक बढाबढमा मालसामान लिलाम बिक्री सम्बन्धी तेश्रो पटककको सूचना(२०७९।०३।२३)
89 2022-07-05 मेची भन्सार कार्यालयको लिलाम बढाबढ सम्बन्धी सूचना (२०७९।०३।२१)
90 2022-07-04 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्वन्धी सूचना (मिति २०७९।०३।१५)
91 2022-07-03 ठाडी भन्सार कार्यालय, सिरहाको हकदावी गर्न आउने सम्वन्धी १५ दिने सूचना
92 2022-06-29 भन्सार एजेन्टको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । (२०७९/०३/१५)
93 2022-06-26 छुट अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना (२०७९/०३/१२)
94 2022-06-26 दरखास्त फारम रद्द गरी अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सूचना
95 2022-06-23 राजविराज भन्सार कार्यालयको मालवस्तुको लिलाम विक्री सम्वन्धी सूचना
96 2022-06-22 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सूचना(२०७९।०३।०७)
97 2022-06-22 कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको सिलवन्दी बोलपत्रद्वारा लिलाम बिक्री सम्वन्धी सूचना(२०७९।०३।०८)
98 2022-06-21 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम विक्रीको सिलवन्दी वोलपत्र आव्हान सम्वन्धी ७ दिने सूचना
99 2022-06-19 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम बिक्री सम्वन्धी सूचना (मिति २०७९।०३।०२)
100 2022-06-17 पुनर्योगको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७९/०३/०३)
101 2022-06-17 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्वन्धी १५ दिने सूचना २०७९।०३।०१
102 2022-06-17 सुठौली भन्सार कार्यालय -खुल्ला बोलकबोल बाट सामान लिलाम बढाबढको १५ दिने सूचना २०७८-०२-३०
103 2022-06-17 सुठौली भन्सार कार्यालय -खुल्ला बोलकबोल बाट सामान लिलाम बढाबढको ७ दिने सूचना २०७८-०२-३०
104 2022-06-17 सुठौली भन्सार कार्यालय - सिलबन्दी बोलपत्रद्वरा बिभिन्न मालबस्तु लीलाम सम्बन्धी ७ दिने सूचना २०७९-२-३०
105 2022-06-07 राजविराज भन्सार कार्यालय तिलाठीको लिलाम हुने मिति सम्वन्धी सूचना २०७९।०२।२२
106 2022-06-07 राजिबराज भन्सार कार्यालय वेल्हीको हकदावी सम्वन्धी सूचना २०७९।०२।२०
107 2022-06-07 राजिबराज भन्सार कार्यालय तिलाठीको १५ दिने लिलाम सम्वन्धी सूचना २०७९।०२।२२
108 2022-06-07 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम बढाबढ सम्वन्धी १५ दिने सूचना २०७९।०२।२३
109 2022-06-01 राजविराज भन्सार कार्यालय - सिलबन्दी बोलपत्रद्वरा बिभिन्न मालबस्तु लीलाम सम्बन्धी १५ दिने सूचना २०७९-२-१६
110 2022-06-01 राजविराज भन्सार कार्यालय - सिलबन्दी बोलपत्रद्वरा बिभिन्न मालबस्तु लीलाम सम्बन्धी १५ दिने सूचना २०७९-२-१६
111 2022-06-01 राजविराज भन्सार कार्यालय - सामान लिलाम बिक्रिको ७ दिने सूचना २०७९-२-१२
112 2022-06-01 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावीको सूचना 2079-02-16
113 2022-05-30 भन्सार एजेन्टको लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७९/०२/१६)
114 2022-05-20 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी गर्ने सम्वन्धी १५ दिने सूचना(२०७९।०२।०२)
115 2022-05-20 गौर भन्सार कार्यालयको खुला बोलकबोलद्वारा मालवस्तुको लिलाम विक्री सम्वन्धी १५ दिने सूचना (२०७९।०२।०२)
116 2022-05-20 सुठौली भन्सार कार्यालयको लिलाम विक्री गर्ने बारेको ७ दिने सूचना(२०७९।०२।०६)
117 2022-05-19 सर्लाही भन्सार कार्यालयको सिलवन्दी पत्रद्वारा लिलाम विक्रीको सूचना (२०७९/०२/०४)
118 2022-05-11 वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको सिलवन्दी पत्रद्वारा लिलाम विक्रीको सूचना २०७९।०१।२८
119 2022-05-11 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम बढाबढ सम्वन्धी १५ दिने सूचना २०७९।०१।२७
120 2022-05-11 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावीको सूचना २०७९।०१।२७
121 2022-05-09 वीरगंज भन्सार कार्यालयको खुल्ला बोलकबोलद्वरा विभिन्न मालवस्तुहरु लिलाम बढाबढ बारेको १५ दिने सूचना (२०७९/०१/२५)
122 2022-05-09 सुठौली भन्सार कार्यालयको सिलबन्दी बोलपत्रद्वरा बिभिन्न मालबस्तु लीलाम बिक्री गर्ने बारेको १५ दिने सुचना (२०७९/०१/२६)
123 2022-05-08 सुठौली भन्सार कार्यालय - सामान लिलाम बिक्रिको १५ दिने सूचना २०७९-०१-२५
124 2022-05-08 जलेश्वर भन्सार कार्यालयको हकदावीको सूचना २०७९-०१-२३
125 2022-05-04 विराटनगर भन्सार कार्यालय - भवन लिलाम सम्बन्धी सूचना २०७९-०१-२०
126 2022-05-02 गौर भन्सार कार्यालयको विभिन्न मालवस्तु हकदाबी सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७९/०१/१८)
127 2022-05-02 राजविराज भन्सार कार्यालय - हकदावी सम्बन्धी ७ दिने सूचना २०७९-१-१६
128 2022-05-02 राजविराज भन्सार कार्यालय - सामान लिलाम बिक्रिको ७ दिने सूचना २०७९-१-१६
129 2022-04-29 गौर भन्सार कार्यालयको विभिन्न मालवस्तु लीलाम बिक्रीको १५ दिने सूचना (२०७९/०१/१५)
130 2022-04-28 भद्रपुर भन्सार कार्यालय - सामान लीलाम गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७९/०१/१४)
131 2022-04-26 जनकपुर भन्सार कार्यालयको मालवस्तु हकदाबी सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७९/०१/१२ ) 
132 2022-04-25 भन्सार एजेन्टको लिखित परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
133 2022-04-25 गौर भन्सार कार्यालयको मालवस्तु हकदाबी सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७९/०१/११)
134 2022-04-25 भद्रपुर भन्सार कार्यालय - सामान लीलाम गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७९/०१/११)
135 2022-04-24 जलेश्वर भन्सार कार्यालयको मालवस्तु हकदाबी सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७९/०१/०८)
136 2022-04-22 वीरगंज भन्सार कार्यालयको सिलबन्दी बोलपत्रद्वरा बिभिन्न मालबस्तु लीलाम बिक्री गर्ने बारेको ७ दिने सुचना (२०७९/०१/०७)
137 2022-04-22 भद्रपुर भन्सार कार्यालयको हकदाबी सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७९/०१/०८)
138 2022-04-22 वीरगंज भन्सार कार्यालयको सिलबन्दी बोलपत्रद्वरा बिभिन्न मालबस्तु लीलाम बिक्री गर्ने बारेको १५ दिने सुचना (२०७९/०१/०८)
139 2022-04-20 तातोपानी भन्सार कार्यालयको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान् को सूचना (२०७९/०१/०६)
140 2022-04-19 जनकपुर भन्सार कार्यालय- हकदावी सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७९।०१।०४)
141 2022-04-18 सुठौली भन्सार कार्यालयको सिलबन्दी बोलपत्रद्वरा बिभिन्न मालबस्तु लीलाम बिक्री गर्ने बारेको १५ दिने सुचना - (२०७९/०१/०४)
142 2022-04-15 राजविराज भन्सार कार्यालय - सामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्रको १५ दिने सूचना २०७८-१२-३०
143 2022-04-13 नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको सवारी / ढुवानी साधनहरुको लिलाम बिक्रीको सूचना(२०७८/१२/२२)
144 2022-04-12 कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको सवारी साधन तथा काठ लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना - (२०७८/१२/२९)
145 2022-04-11 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदाबी सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७८/१२/२७)
146 2022-04-08 परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
147 2022-04-06 सर्लाही भन्सार कार्यालयको ३५ दिने लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र सूचना (२०७८-१२-१९)
148 2022-04-04 महेशपुर भन्सार कार्यालयको सवारी साधनहरु तथा मालवस्तु लीलाम बिक्रीको सूचना (२०७८/१२/१७)
149 2022-04-03 भन्सार एजेन्ट को परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको सूचना (२०७८/१२/२०)
150 2022-03-31 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदाबी सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७८/१२/१७)
151 2022-03-30 तातोपानी भन्सार कार्यालयको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान् को सूचना (२०७८/१२/१३)
152 2022-03-29 आन्तरिक परिवहनको लागि सडक मार्ग तोकिएको सूचना
153 2022-03-24 तातोपानी भन्सार कार्यालयको लीलाम बढाबढ हुने बारेको सूचना (२०७८/१२/०९)
154 2022-03-24 जनकपुर भन्सार कार्यालय- हकदाबी सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७८/१२/०८)
155 2022-03-22 गौर भन्सार कार्यालयको हकदाबी सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७८/१२/०७)
156 2022-03-16 प्रेस विज्ञप्ती - भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठी २०७८ फागुन २९ र ३०
157 2022-03-11 परीक्षा स्थगित सम्बन्धी सूचना २०७८-११-२७
158 2022-03-09 सुठौली भन्सार कार्यालय -मालवस्तु लिलाम सम्बन्धी सूचना २०७८-११-२३
159 2022-03-02 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावीको सूचना २०७८/११/१७
160 2022-03-02 परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी सूचना
161 2022-02-24 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदाबी सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७८/११/१२)
162 2022-02-22 भन्सार उप-समितिको सूचना
163 2022-02-21 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावीको सूचना २०७८/११/०८
164 2022-02-17 परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
165 2022-02-15 सेवाकालिन तालिम सम्बन्ध सूचना - २०७८/११/०२
166 2022-02-14 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना
167 2022-02-11 गौर भन्सार कार्यालयको हकदाबी सम्बन्धी १५ दिने सूचना (२०७८/१०/२८)
168 2022-01-26 प्रेस विज्ञप्ती - ७० औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस
169 2022-01-02 भन्सारमा विद्युतीय भुक्तानी लागू भएको सम्बन्धमा
170 2021-09-20 सामयिक कर असुल ऐनको सूचित आदेश सम्बन्धी सूचना, २०७८
171 2021-08-25 भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना, २०७८-८३
172 2021-08-15 आ. ब. २०७८/७९ का लागि नविकरण भएका वण्डेड वेयर हाउसको विवरण
173 2021-05-21 कोभिड-१९ को रोकथाम र उपचारसँग सम्बन्धित मालवस्तु शीघ्र जाँचपास कार्यविधि, २०७८
174 2021-03-10 वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको वेरुजू सम्बन्धी सूचना
175 2020-12-18 महानिर्देशकज्यू र तातापानी भन्सार कार्यालयका प्रमुखबीच कार्यसम्पादन सम्झौता
176 2020-07-20 अनलाइन मार्फत EXIM Code को नवीकरण गर्न सकिने सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति
177 2020-07-05 कोभिड १९ महामारीको समयमा भन्सार कार्यालयले अपनाउनु पर्ने सुरक्षा विधि
178 2020-06-16 विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार जाँचपास सम्बन्धमा